Fråga Fpa Aktivitet Senaste inlägget
Fråga om stöd för barnfamiljer
Hur lång är pappaledigheten? Hur räknar man ut moderskapspenningens belopp? Fråga och få svar.
Moderator: FPA | barnfamiljer
Underkategorier: Stöd till barnets mamma, Stöd till barnets pappa, Barnavårdsstöd, Moderskapsunderstöd, Underhållstöd, Bostadsbidrag för barnfamiljer
406 Trådar
1045 Inlägg
av FPA | barnfamiljer Visa nyaste inlägget, Kategori Fråga om stöd för barnfamiljer
21 maj 2019, 10:49
Fråga om stöd för studerande
Kan du få studiestöd? eller skolresestöd? Fråga oss!
Moderator: FPA | studiestöd
Underkategorier: Studiestöd till högskolestuderande, Studiestöd för studerande på andra stadiet, Studiestöd och inkomster, Skolresestöd, Övriga frågor studieförmåner
641 Trådar
1501 Inlägg
av FPA | studiestöd Visa nyaste inlägget, Kategori Fråga om stöd för studerande
21 maj 2019, 10:23
Fråga om arbetslöshetsförmåner
När ska en ansökan lämnas in? Är det möjligt att också få bostadsbidrag?
Moderator: FPA | arbetslöshetsförmåner
Underkategorier: Söka arbetslöshetsförmåner, Arbetslöshetsförmåner och inkomster, Arbetslöshetsförmåner och aktiveringsmodellen, Förändringar under arbetslöshetstiden, Arbetslöshetsförmåner och sysselsättningsfrämjande service, Bostadsbidrag under arbetslöshetstid
127 Trådar
309 Inlägg
av FPA | arbetslöshetsförmåner Visa nyaste inlägget, Kategori Fråga om arbetslöshetsförmåner
20 maj 2019, 14:38
Fråga om militärunderstöd
När ska ansökan lämnas in? Vem kan få militärunderstöd? Vilka utgifter ersätter militärunderstödet?
Moderator: FPA | militärunderstöd
Underkategorier: Militärunderstöd till värnpliktiga, Militärunderstöd när tjänstgöringen upphör, Stöd för boende under tjänstgöringstiden
15 Trådar
33 Inlägg
av FPA | militärunderstöd Visa nyaste inlägget, Kategori Fråga om militärunderstöd
28 jan 2019, 11:57
Fråga om förmåner under sjukdomstid
Vilka stöd kan man få medan man är sjuk? Hurdana ersättningar för sjukvårdskostnader kan man få? Fråga oss.
Moderator: FPA | förmåner under sjukdomstid
Underkategorier: Utkomst under sjukdomstid, Stöd för sjukdomskostnader, Rehabilitering och stöd i vardagen, När barn är sjuka
136 Trådar
340 Inlägg
av FPA | förmåner under sjukdomstid Visa nyaste inlägget, Kategori Fråga om förmåner under sjukdomstid
10 maj 2019, 11:02
Fråga om pensionsförmåner
Hur söker man pension? Kan man få bostadsbidrag? Fråga oss.
Moderator: FPA | pensionsförmåner
Underkategorier: Söka pension, Efter anhörigs död, Bostadsbidrag för pensionärer, Fråga om andra FPA-förmåner för pensionärer
130 Trådar
316 Inlägg
av FPA | pensionsförmåner Visa nyaste inlägget, Kategori Fråga om pensionsförmåner
16 maj 2019, 09:36
Fråga om utkomststöd
När kan jag få grundläggande utkomststöd? Hur ansöker man om grundläggande utkomststöd?
Moderator: FPA | utkomststöd
Underkategorier: Ansökan om utkomststöd, Vilka utgifter täcker utkomststödet?, När utbetalas utkomststödet, Vad sköter FPA och vad sköter kommunen
67 Trådar
177 Inlägg
av FPA | utkomststöd Visa nyaste inlägget, Kategori Fråga om utkomststöd
13 mar 2019, 15:01
Fråga om indrivning
Hurdana möjligheter till avbetalning finns det? Fråga oss hur du kan komma överens om betalningsarrangemang.
Moderator: FPA | indrivning
Underkategorier: Återkrav av förmåner, Indrivning av och befrielse från betalning av underhållsbidrag, Indrivning av och befrielse från betalning av borgensfordran på studielån
7 Trådar
11 Inlägg
av FPA | indrivning Visa nyaste inlägget, Kategori Fråga om indrivning
25 apr 2019, 07:58
Fråga om internationella situationer │ Ask about international situations
Hur inverkar flyttning till eller från Finland på rätten till förmåner från FPA? Upphör utbetalningen av förmåner om man flyttar utomlands? När får den som flyttat till Finland rätt till förmåner? │ How does a move to or from Finland affect the entitlement to benefits from Kela? Will the payment of benefits end in case of a move abroad? When does entitlement to benefits start for persons who have moved to Finland?
Moderator: FPA | internationella ärenden
Underkategorier: På väg till Finland │ Coming to Finland, På väg utomlands och bosättning utomlands │ Going abroad and residence abroad
12 Trådar
29 Inlägg
av FPA | internationella ärenden Visa nyaste inlägget, Kategori Fråga om internationella situationer │ Ask about international situations
09 maj 2019, 13:05

Logga in