Vanliga frågor: Borgensfordran på studielån

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är
[img] är AV
[flash] är AV
[url] är
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Vanliga frågor: Borgensfordran på studielån

Vanliga frågor: Borgensfordran på studielån

av FPA | indrivning » 27 apr 2017, 12:11

Vad är borgensfordran på studielån?

Statsborgen för studielån är en del av studiestödet. Om låntagaren inte har möjlighet eller förmåga att betala sitt studielån till banken betalar FPA på grundval av statsborgen studielånet till banken och driver in det belopp som betalats till banken, dvs. borgensfordran inklusive räntor, av låntagaren. FPA uppbär 4 % ränta på fordran.

FPA betalade mitt studielån till banken och driver nu in beloppet av mig. Jag kan inte betala allt på en gång men skulle vilja komma överens om avbetalning. Vad kan jag göra?

Du kan komma överens om en avbetalningsplan med FPA:s indrivningscenter per telefon 020 634 4940 måndag–fredag kl. 9–16 eller skicka oss ett förslag till avbetalningsplan via e-tjänsten med funktionen Skicka meddelande eller bilaga. Välj Överbetalningar och indrivningsärenden som ämne för meddelandet.

Kan jag betala skulden genom avbetalning?

Skulden ska i första hand betalas på en gång. Om du inte kan betala skulden på en gång, kan du komma överens med FPA:s indrivningscenter om en avbetalningsplan.

Avbetalningsplanen görs upp utgående från din ekonomiska situation, hur stor skulden är och hur mycket av indrivningstiden som återstår. Ett avtal om avbetalning kan inte ingås för en längre tid än 10 år och det månatliga avbetalningsbeloppet kan inte vara mindre än 30 euro. Man kan inte ingå ett avtal om avbetalning om skulden preskriberas under avtalets giltighetstid.

Närmare information om hur en avbetalningsplan görs upp finns i anvisningen Indrivning av borgensansvarsfordringar gällande studielån (s. 17 - 20) som kan hittas på http://www.kela.fi/web/sv/anvisningar-o ... a-formaner under rubriken Studerande.


Betalningssvårigheter Jag kan inte betala mitt studielån till banken. Vad ska jag göra?

Om du inte kan amortera på ditt studielån eller betala räntorna till banken ska du ta kontakt med din bank i god tid före förfallodagen. Du kan ansöka om räntebidrag hos FPA.

Närmare information om räntebidrag och inkomstgränser finns på http://www.fpa.fi/rantebidrag.


Jag är arbetsoförmögen och kan inte betala mitt studielån till FPA. Vad ska jag göra?

När FPA på grundval av statsborgen har betalat ditt lån till banken kan du helt befrias från att betala skulden om du är varaktigt arbetsoförmögen eller om din arbetsoförmåga har fortgått utan avbrott i minst 5 år och den genomsnittliga månadsinkomsten inte överstiger den inkomstgräns som anges i lagen om studiestöd.

Du kan ansöka om betalningsbefrielse med blankett OG 6r eller genom att ringa FPA:s indrivningscenter på numret 020 634 4940 vardagar kl. 9–16. Du kan du fylla i och skriva ut ansökningsblanketten på vår webbplats (http://www.fpa.fi/blanketter).

Upp