Ealtusapua pääyyymisajankohta

Lähetä vastaus


Tämän kysymyksen tarkoitus on estää roskapostitusta foorumille.

BBCode on Käytössä
[img] on poissa käytöstä
[flash] on poissa käytöstä
[url] on käytössä
Hymiöt ovat poissa käytöstä

Otsikko
   

Laajenna näkymää Otsikko: Ealtusapua pääyyymisajankohta

Re: Ealtusapua pääyyymisajankohta

Kirjoittaja Vieras » 11 Marras 2019, 13:58

VIRHEELLINEN OHJEISTUS:
Kunnan lastenvalvoja ei ole asianosainen- ja sopimusosapuoli. Lisäksi kunnan "lastensuojelun-" viranomainen ja/ tai "lastenvalvoja" kieltäytyy kaikista
keskusteluista vastoin valvovan viranomaisen päätöstä; perättömin selvityksin,
lausumin tuomioistuimessa lapsen olosuhteista luonnehäiriöisessä "viranomais-"
menettelyssä syyllistyessään tarkoitushakuisessa, sairaassa menettelyssään
rikokseen viranhoidossaan luonnehäiriöisenä narsistisena, sairaana viranomaisena
aivan kuten kelan sairaat tantatkin.

Ealtusavun pääyyymisajankohta:
Elatusapu päättyy 14.2.2019; eli päivää ennen lapsen 18- vuotispäivää.
Viite: Varsinais-Suomen ulosottovirasto, Petteri Suhonen
Kelalla ei ole oikeutta korottaa elatusapua indeksillä yli tuomioistuimessa
määrätyn elatusavun määrän-KELA ON SYYLLISTYNYT ASIASSA RIKOKSEEN!
ELATUSAPUA EI KOSKAAN SUORITETA VIERAANNUTTAJA "ÄIDILLE- JA
SAIRAILLE VIRANOMAISILLE"!!!

Re: Ealtusapua pääyyymisajankohta

Kirjoittaja Kela-Kerttu » 20 Kesä 2019, 10:31

Hei Eliina76!

Elatustuki maksetaan lapsen 18-vuotissyntymäpäivään saakka. Siitä, jatkuu elatusvelvollisuus vielä tämän jälkeen, voi keskustella kunnan lastenvalvojan kanssa.

Ystävällisin terveisin
Kela-Kerttu

Re: Ealtusapua pääyyymisajankohta

Kirjoittaja Eliina76 » 19 Kesä 2019, 16:57

Tyttäreni täyttää 7.7.18v. Milloin päättyy elatusvelvollisuuteni ja maksetaanko tyttärelleni siltä kuulta kokonaan tuki vielä?

Re: Ealtusapua pääyyymisajankohta

Kirjoittaja Kela-Kerttu » 18 Maalis 2019, 15:34

Hei!

Muistuttelen edelleen asiallisesta käyttäytymisestä.

Terveisin
Kela-Kerttu

Re: Ealtusapua pääyyymisajankohta

Kirjoittaja Vieras » 16 Maalis 2019, 07:31

Samoin;
KASVA AIKUISEKSI JA LOPETA SÖSSÖTTÄMINEN!

Muistutetaan kelaa/ kela- kerttua kelan lainvastaisesta
"viranomais-" menettelystä, virheellisestä ohjeistuksesta,
tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen rikkomisesta
noudattamatta jättämisestä, asiallisesta käyttäytymisestä-
ja keskustelusta ym. pas kan jau han na sta asiassa.

Elatus päättyy edellisenä päivänä; ei makseta lapsen
18- vuotispäivänä. Elatusta suoritetaan tuomioistuimen
päätöksellä KUNNES lapsi täyttää 18- vuotta. Kunnes
sana on suomeksi päivää ennen lapsen 18- vuotispäivää.
Elatusta ei suoriteta narsistiselle vieraannuttaja "äidille-
ja viranomaisille esim. kelalle. Viite; Varsinais-Suomen
ulosottovirasto, ulosottomies Petteri Suhonen.


Ei lastenvalvoja tee mitään sopimuksia- lastenvalvoja ei ole oikeustoimikelpoinen-, asianoasinen- ja sopimusosapuoli.
Miksi olet "yksinhuoltaja"- yksinhuolto on sairautta- lapsen
vanhempia- ja huoltajia ovat isä ja äiti- ei yksi äiti tai isä;
mene ihmeessä lääkäriin- ja hae kelassa ongelmaasi apua
ajoissa.

Lapsen huollosta- ja tapaamisoikeudesta annetun lain
tarkoituksena on lapsen suhteen säilyttäminen kiinteänä
vanhempaansa, jonka luona lapsi EI virallisesti asu;
tämä toteutetaan lain mukaan siten, vastuunkanto- ja
päätöksenteko eli lapsen huoltajuus pidetään yhtenäisenä
ELI Y H T E I S H U O L T O ja toisaalta lapsen suhde
vanhempaansa turvataan tapaamisoikeudella ELI
V U O R O A S U M I N E N.

Lapsen huollon tulee turvata lapsen myönteiset- ja läheiset
ihmissuhteet, erityisesti suorat kontaktit lapsen- ja hänen
vanhempansa välillä; lapsen huolto- ja tapaamisratkaisu
tulee tehdä- ja ratkaista edellä mainitun mukaisena.

Lapsella on oikeus vanhempaansa- ja tavata vanhempaansa,
jonka luona lapsi EI virallisesti asu.

Perustuslaissa on selkeästi- ja kiistatta todettu vanhemmalla
olevan myös oikeus perhe-elämäänsä omien lapsiensa kanssa.


Kela-Kerttu kirjoitti:Hei!

Palstan käyttömukavuuden vuoksi toivomme, että keskustelu pidetään asiallisena.

Ystävällisin terveisin
Kela-Kerttu

Re: Ealtusapua pääyyymisajankohta

Kirjoittaja Kela-Kerttu » 15 Maalis 2019, 14:17

Hei!

Palstan käyttömukavuuden vuoksi toivomme, että keskustelu pidetään asiallisena.

Ystävällisin terveisin
Kela-Kerttu

Re: Ealtusapua pääyyymisajankohta

Kirjoittaja Vieras » 14 Maalis 2019, 14:10

Muistutetaan kelaa/ kela- kerttua kelan lainvastaisesta
"viranomais-" menettelystä, virheellisestä ohjeistuksesta,
tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen rikkomisesta
noudattamatta jättämisestä, asiallisesta käyttäytymisestä-
ja keskustelusta ym. pas kan jau han na sta asiassa.

Elatus päättyy edellisenä päivänä; ei makseta lapsen
18- vuotispäivänä. Elatusta suoritetaan tuomioistuimen
päätöksellä KUNNES lapsi täyttää 18- vuotta. Kunnes
sana on suomeksi päivää ennen lapsen 18- vuotispäivää.
Elatusta ei suoriteta narsistiselle vieraannuttaja "äidille-
ja viranomaisille esim. kelalle. Viite; Varsinais-Suomen
ulosottovirasto, ulosottomies Petteri Suhonen.


Ei lastenvalvoja tee mitään sopimuksia- lastenvalvoja ei ole oikeustoimikelpoinen-, asianoasinen- ja sopimusosapuoli.
Miksi olet "yksinhuoltaja"- yksinhuolto on sairautta- lapsen
vanhempia- ja huoltajia ovat isä ja äiti- ei yksi äiti tai isä;
mene ihmeessä lääkäriin- ja hae kelassa ongelmaasi apua
ajoissa.

Lapsen huollosta- ja tapaamisoikeudesta annetun lain
tarkoituksena on lapsen suhteen säilyttäminen kiinteänä
vanhempaansa, jonka luona lapsi EI virallisesti asu;
tämä toteutetaan lain mukaan siten, vastuunkanto- ja
päätöksenteko eli lapsen huoltajuus pidetään yhtenäisenä
ELI Y H T E I S H U O L T O ja toisaalta lapsen suhde
vanhempaansa turvataan tapaamisoikeudella ELI
V U O R O A S U M I N E N.

Lapsen huollon tulee turvata lapsen myönteiset- ja läheiset
ihmissuhteet, erityisesti suorat kontaktit lapsen- ja hänen
vanhempansa välillä; lapsen huolto- ja tapaamisratkaisu
tulee tehdä- ja ratkaista edellä mainitun mukaisena.

Lapsella on oikeus vanhempaansa- ja tavata vanhempaansa,
jonka luona lapsi EI virallisesti asu.

Perustuslaissa on selkeästi- ja kiistatta todettu vanhemmalla
olevan myös oikeus perhe-elämäänsä omien lapsiensa kanssa.Kela-Kerttu kirjoitti:Hei!

Kerttu muistuttaa asiallisesta käytöksestä keskustelupalstalla.

Terveisin
Kela-Kerttu

Re: Ealtusapua pääyyymisajankohta

Kirjoittaja Kela-Kerttu » 25 Helmi 2019, 10:51

Hei!

Kerttu muistuttaa asiallisesta käytöksestä keskustelupalstalla.

Terveisin
Kela-Kerttu

Re: Ealtusapua pääyyymisajankohta

Kirjoittaja Vieras » 24 Helmi 2019, 22:36

Kiitos mielipiteestäsi.

"VIRANOMAIS-" MENETTELYSSÄ
LAPSISTAAN TARKOITUSHAKUISESTI
VIERAANNUTETTU ISÄ MUISTUTTAA
KELA- KERTTUA ASIALLISESTA
KÄYTÖKSESTÄ KESKUSTELUPALSTALLA
- JA ETTEI KELA ITSE NOUDATA
TUOMIOISTUIMEN LAINVOIMAISTA
PÄÄTÖSTÄ ELATUSAVUN MÄÄRÄSTÄ.

Kerttu hoitaa "vastaamisen" ja VÄÄRÄN
TIEDON antamisen palstalla.

Elatustukilaki 7 §

Elatustukioikeuden alkaminen ja päättyminen

Elatustuki myönnetään hakemuksesta sen
kalenterikuukauden alusta, jonka alkaessa 6 §:ssä
säädetyt elatustuen maksamisen edellytykset ovat
olleet olemassa. Elatustukea ei ilman erityisen
painavaa syytä myönnetä takautuvasti pidemmältä
kuin kolmen kalenterikuukauden ajalta ennen sen
hakemista.

Lapsella on oikeus elatustukeen siihen päivään asti,
jona hän täyttää 18 vuotta, jollei 17 §:stä muuta johdu.

Kun elatustuki myönnetään 6 §:n 5 kohdan perusteella,
elatustukeen on oikeus enintään isyyden lainvoimaista
vahvistamista seuraavien kuuden kalenterikuukauden
ajan, jollei kannetta elatusavun vahvistamiseksi ole pantu
vireille mainitun ajan kuluessa.

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008 ... p451759600

Aivan; siihen päivään asti, jona lapsi täyttää 18- vuotta.

"Lapsella on oikeus elatustukeen siihen päivään asti,
jona hän täyttää 18 vuotta, jollei 17 §:stä muuta johdu".

Elatusapu päättyy 14.2.2019; eli päivää ennen lapsen
18- vuotispäivää.
Viite: Varsinais-Suomen ulosottovirasto, kihlakunnan
ulosottomies Petteri Suhonen- Kelalla ei ole oikeutta
korottaa elatusapua indeksillä yli tuomioistuimessa
määrätyn, vahvistetun elatusavun määrän- Kela
(Kela-Kerttu), kunnan sosiaalitoimi/ lastensuojelu,
lastenvalvoja, perhe- ja nuorisoneuvola,
sosiaaaliasiamies ym. vieraannuttajatahot
EIVÄT OLE LAPSIA KOSKEVASSA VANHEMPIEN
VÄLISISSÄ KESKINÄISISSÄ- JA VAPAAEHTOISISSA
SOPIMUSASIASSA EDES ASIANOSAINEN- JA
SOPIMUSOSAPUOLI !!!

KELA-KERTTU ON ITSE KIRJALLISESSA
MENETTELYSSÄ MYÖNTÄNYT " SIIHEN PÄIVÄÄN ASTI,
JONA HÄN (LAPSI) TÄYTTÄÄ 18- VUOTTA;

Elatusapu päättyy 14.2.2019; eli päivää ennen lapsen 18-
vuotispäivää.
Viite: Varsinais-Suomen ulosottovirasto. Kelalla ei ole
oikeutta korottaa elatusapua indeksillä yli tuomioistuimessa
määrätyn, vahvistetun elatusavun määrän- Kela (Kela-
Kerttu), kunnan sosiaalitoimi/ lastensuojelu, lastenvalvoja,
perhe- ja nuorisoneuvola, sosiaaaliasiamies EI OLE LAPSIA
KOSKEVASSA VANHEMPIEN VÄLISISSÄ KESKINÄISISSÄ-
JA VAPAAEHTOISISSA SOPIMUSASIASSA EDES
ASIANOSAINEN- JA SOPIMUSOSAPUOLI !!!

Aivan; siihen päivään asti, jona lapsi täyttää 18- vuotta.

"Lapsella on oikeus elatustukeen siihen päivään asti,
jona hän täyttää 18 vuotta, jollei 17 §:stä muuta johdu".

Elatusapu päättyy 14.2.2019; eli päivää ennen lapsen
18- vuotispäivää.
Viite: Varsinais-Suomen ulosottovirasto
Kelalla ei ole oikeutta korottaa elatusapua indeksillä yli
tuomioistuimessa määrätyn, vahvistetun elatusavun
määrän- Kela (Kela-Kerttu), kunnan sosiaalitoimi/
lastensuojelu, lastenvalvoja, perhe- ja nuorisoneuvola,
sosiaaaliasiamies
EI OLE LAPSIA KOSKEVASSA ASIASSA ASIANOSAINEN-
SIIS SOPIMUSOSAPUOLI !!!

KELA-KERTTU ON ITSE KIRJALLISESSA MENETTELYSSÄ
MYÖNTÄNYT " SIIHEN PÄIVÄÄN ASTI, JONA HÄN (LAPSI)
TÄYTTÄÄ 18- VUOTTA;

Elatusapu päättyy 14.2.2019; eli päivää ennen lapsen
18- vuotispäivää. Viite: Varsinais-Suomen ulosottovirasto
Kelalla ei ole oikeutta korottaa elatusapua indeksillä yli
tuomioistuimessa määrätyn elatusavun määrän-
Kela (Kela-Kerttu), kunnan sosiaalitoimi/ lastensuojelu,
lastenvalvoja, perhe- ja nuorisoneuvola, sosiaaaliasiamies
ym. vieraannuttajatahot EIVÄT OLE LAPSIA
KOSKEVASSA VANHEMPIEN VÄLISISSÄ KESKINÄISISSÄ
- JA VAPAAEHTOISISSA SOPIMUSASIASSA EDES
ASIANOSAINEN- JA SOPIMUSOSAPUOLI !!!


Kela-Kerttu kirjoitti:Hei!

Kerttu muistuttaa asiallisesta käytöksestä keskustelupalstalla.

Terveisin
Kela-Kerttu

Re: Ealtusapua pääyyymisajankohta

Kirjoittaja Kela-Kerttu » 22 Loka 2018, 15:17

Hei!

Kerttu muistuttaa asiallisesta käytöksestä keskustelupalstalla.

Terveisin
Kela-Kerttu

Ylös