TIETOSUOJA

Lähetä vastaus


Tämän kysymyksen tarkoitus on estää roskapostitusta foorumille.

BBCode on Käytössä
[img] on poissa käytöstä
[flash] on poissa käytöstä
[url] on käytössä
Hymiöt ovat poissa käytöstä

Otsikko
   

Laajenna näkymää Otsikko: TIETOSUOJA

Re: TIETOSUOJA

Kirjoittaja Vieras » 27 Loka 2020, 10:26

Pilviin kirjoitti:
04 Kesä 2019, 12:07
Tietoa kerrytetään Kantaan yhä enemmän...
http://www.kanta.fi/web/guest/jarjestel ... uaikataulu
... ja tapahtuneista tietosuojaloukkauksista kerrotaan mediassa jatkuvasti.

Kannattaa muistaa, että omien tietojen tarpeettoman luovuttamisen muille kuin omaan hoitoon osallistuville voi helposti kieltää kantapalveluissa kohdassa "SUOSTUMUS JA KIELLOT"
http://www.sosteri.fi/wp-content/upload ... ominen.pdf
Kuten Vastaamon tapaus on osoittanut, niin arkaluontoisten järjestelmien tietosuojassa voi esiintyä puutteita, eikä kaikkia ongelmia aina saada korjattua ajoissa ennen kuin vahinko on jo tapahtunut.

Re: TIETOSUOJA

Kirjoittaja Vieras » 23 Syys 2020, 15:25

Luotain on kansallinen käyttöliittymä sosiaali- ja terveydenhuollolle. Kela tarjoaa sen sote-organisaatioiden käyttöön, koska kaikkiin potilastietojärjestelmiin ei ehditä toteuttaa tarvittavia muutoksia ennen kuin uusi asiakastietolaki tulee voimaan.
http://www.kanta.fi/fi/ammattilaiset/ti ... -palveluun

Re: TIETOSUOJA

Kirjoittaja Vieras » 13 Elo 2020, 10:18

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietolaki on uudistumassa keväällä 2021. Ministeriö kehottaa sote-organisaatioita ja tietojärjestelmätoimittajia varautumaan lain ripeään toimeenpanoon. Ensivaiheessa valmistaudutaan tietojen luovutuksen muutoksiin.
http://www.kanta.fi/web/guest/ammattila ... n-hallinta

Re: TIETOSUOJA

Kirjoittaja Vieras » 04 Kesä 2020, 09:46

Lakiehdotus hyväksytty.
http://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kasitt ... +2020.aspx

9§ Monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteri

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus ylläpitää monialaisen yhteispalvelun toteuttamiseksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 13 luvun 1 §:ssä tarkoitettua monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteriä. Monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteriä käytetään tässä laissa työ- ja elinkeinotoimistolle, kunnalle ja Kansaneläkelaitokselle säädettyjen tehtävien hoitamiseen.

Monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteriin voidaan tallettaa:
1) työttömän nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot;
2) monialaisen yhteispalvelun asiakkuuteen ja monialaisessa yhteispalvelussa asiointiin sekä asioinnin mahdollisesti edellyttämiin erityisjärjestelyihin liittyvät tiedot;
3) työttömän ammatillista osaamista koskevat tiedot;
4) sellaiset työttömän sosiaalista tilannetta koskevat tiedot, joilla on vaikutusta hänen työllistymiseensä;
5) sellaiset työttömän terveydentilaa ja työ- ja toimintakykyä koskevat tiedot, joilla on vaikutusta hänen työllistymiseensä ja jotka ovat välttämättömiä palvelujen tarjoamiseksi hänelle;
6) työttömän palvelutarvetta koskevat tiedot;
7) monialainen työllistymissuunnitelma ja sen toteutumista, seurantaa ja tarkistamista koskevat tiedot.
Työ- ja elinkeinotoimiston, kunnan ja Kansaneläkelaitoksen on talletettava työtöntä koskevat asiakastiedot monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteriin. Työttömän tietoja saa tallettaa asiakasrekisteriin sen jälkeen, kun monialainen yhteispalvelu on alkanut.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus voi myöntää käyttöoikeuden monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteriin työ- ja elinkeinotoimiston, kunnan tai Kansaneläkelaitoksen hakemuksesta. Käyttöoikeus voidaan myöntää työ- ja elinkeinotoimiston, kunnan tai Kansaneläkelaitoksen palveluksessa olevalle virkamiehelle, joka hoitaa tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä. Virkamies, jolle on myönnetty käyttöoikeus, saa salassapitosäännösten estämättä hakea ja käyttää asiakasrekisteriin talletettuja tietoja, jos se on tarpeen asiakaspalvelun järjestämiseksi.

Helsingissä 20.2.2020

Pääministeri
SannaMarin

Työministeri
TuulaHaatainen

Re: TIETOSUOJA

Kirjoittaja Vieras » 15 Touko 2020, 14:35

Re: TIETOSUOJA

Kirjoittaja Flido82 » 17 Huhti 2020, 15:01

Hallituksen esitys eduskunnalle yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä...
http://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kasitt ... +2020.aspx

Re: TIETOSUOJA

Kirjoittaja Vieras » 27 Joulu 2019, 14:36

Nyt on mahdollisuus kommentoida esitystä.
http://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/423/

Hyvää joulua kaikille!

Re: TIETOSUOJA

Kirjoittaja Vieras » 04 Marras 2019, 08:22

Kanta-palvelujen käyttöönottojen tuki ja asiakasohjaus siirtyvät Kelan hoidettavaksi.
http://www.kanta.fi/fi/ammattilaiset/ti ... dettavaksi

Re: TIETOSUOJA

Kirjoittaja Vieras » 11 Loka 2019, 10:45

TEM044:00/2019 SÄÄDÖSVALMISTELU
"Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettua lakia. Lakeihin tehtäisiin EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta johtuvat muutokset. Keskeisimmät muutostarpeet liittyvät rekisterinpitäjien ja niiden keskinäisen vastuunjaon määrittelemiseen sekä henkilötietojen käsittelytarkoitusten nykyistä tarkempaan määrittelemiseen."
http://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM044:0 ... valmistelu

Re: TIETOSUOJA

Kirjoittaja Vieras » 06 Syys 2019, 09:31


Ylös