föräldrapenning

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är
[img] är AV
[flash] är AV
[url] är
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: föräldrapenning

Re: föräldrapenning

av FPA | barnfamiljer » 18 jul 2017, 09:24

Hej madeleinefellman

Tack för din fråga.

Det är svårt att svara på din fråga utan närmare information om er familjesituation, men generellt sagt gäller följande: om du under en föräldradagpenningsperiod flyttar från Finland till ett annat EU- eller EES-land eller till Schweiz, fortsätter utbetalningen av föräldraförmånen ända till utbetalningsperiodens slut, trots flyttningen.

Om någon familjemedlem flyttar från Finland till ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz, avgörs rätten till barnbidrag utgående från familjens helhetssituation. Om barnet trots flyttningen fortsättningsvis omfattas av den finländska sociala tryggheten, kan barnbidrag betalas från Finland. Den primära utbetalaren av barnbidraget är i regel det land där vårdnadshavaren arbetar och den sekundära utbetalaren barnets bosättningsland.

Jag skulle råda dig att kontakta vår telefonservice för flyttning till/från Finland på telefon (+358) 020 634 0300 för att kontrollera att era förmåner betalas korrekt.

Du kan läsa mera om familjeförmåner vid flytt utomlands här: www.fpa.fi/familjeformaner-fran-finland-till-utlandet.

Vänliga hälsningar
Maria | FPA barnfamiljer

föräldrapenning

av madeleinefellman » 18 jul 2017, 08:56

Jag har flyttat till sverige, ansökt om att omfattas av den finländska sociala tryggheten, blivit av med barnbidraget men fått föräldrapenning idag..undrar nu om det är rätt? Ska jag verkligen få det?

Upp