Underhållsbidrag vid delad vårdnad

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är
[img] är AV
[flash] är AV
[url] är
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Underhållsbidrag vid delad vårdnad

Re: Underhållsbidrag vid delad vårdnad

av FPA | barnfamiljer » 07 sep 2017, 10:45

Hej Soffifia!

Tack för din fråga.


Underhållsstöd kan inte beviljas om det inte finns ett underhållsavtal som fastställts av socialförvaltningen i kommunen eller ett domstolsbeslut om underhållsbidraget.

Jag råder dig att kontakta barnatillsyningsmannen i din hemkommun. Barnatillsyningsmannen kan ta ställning till om det i ditt fall finns skäl att göra upp underhållsavtal. Om ni gör upp ett underhållsavtal där den andra föräldern är den underhållsskyldige kan du ansöka om underhållsstöd från FPA ifall

- den underhållsskyldiga inte betalar det fastställda underhållsbidraget (då driver FPA in de obetalda underhållsbidragen av den underhållsskyldiga).
- underhållsbidraget fastställts till ett lägre belopp än underhållsstödet p.g.a. den underhållsskyldigas ekonomiska situation.
- underhållsbidrag inte alls fastställts p.g.a. att den underhållsskyldige saknar betalningsförmåga (s.k. nollavtal).

Läs mera om villkoren för beviljande av underhållsstöd här: www.fpa.fi/underhallsstod

Vänliga hälsningar

Elisabeth | FPA barnfamiljer

Underhållsbidrag vid delad vårdnad

av Soffifia » 06 sep 2017, 17:57

Hej.

Jag undrar hur det är när dom skilda föräldrarna har gemensam vårdnad och barnen bor varannan vecka hos vardera förälder.
Då inget underhållsavtal har gjorts i och med att båda föräldrarna har låga inkomster och en av föräldrarna nu är i ett sambo förhållande.
Kan ex. jag som inte är i samboförhållande ansöka om underhållsstöd även om inget avtal har skrivits angående underhåll.

Tack på förhand för svar.

Upp