Tillräckligt med studiepoäng?

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är
[img] är AV
[flash] är AV
[url] är
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Tillräckligt med studiepoäng?

Re: Tillräckligt med studiepoäng?

av FPA | studiestöd » 22 maj 2018, 10:40

Hej tove!

Tack för din fråga.

Ja, du kan studera under sommaren.

FPA följer upp studieframgången i oktober varje år. Uppföljningen gäller det föregående läsåret (1.8–31.7) och den tid du har studerat vid en högskola. Studier som genomförts i augusti samma år beaktas först följande gång studieframgången följs upp. FPA följer inte heller upp studieprestationerna för enskilda månader.

Om du under läsåret 2017-2018 lyfter 9 månader studiestöd och får ihop 45 studiepoäng under tiden 1.8.2017-31.7.2018 har du således tillräckligt med studiepoäng. Även om du inte skulle få ihop 45 studiepoäng under denna tid är studieframgången tillräcklig om du under hela studietiden har minst 5 studiepoäng i genomsnitt.

Om du inte har tillräcklig med studiepoäng kan studiestödet dras in eller ändras så att det blir tidsbegränsat. Om du inte avlägger minst 20 studiepoäng (minimikrav) under läsåret, måste du dock betala tillbaka stödet för hela läsåret.

Du hittar mera information om kontroll av studieframgången här: http:www.fpa.fi/framgang-i-hogskolestudier. Där finns också information om godtagbara orsaker till långsam studietakt och hur du skall göra ifall du får en förfrågan om studieframgången.

Om återbetalning av studielånet kommer du överens med din bank.

Vänliga hälsningar

Elisabeth |FPA studiestöd

Tillräckligt med studiepoäng?

av tove » 21 maj 2018, 20:28

Hej!
Jag har för tillfället inte fått ihop de 45 studiepoäng som krävs för att få lyfta studiestöd i 9månader- även om jag redan lyft det. Kan jag under sommaren samla ihop dessa studiepoäng, så att jag då följande läsår börjar har 45 studiepoäng. Om inte måste jag då betala tillbaka hela mitt studiestöd eller endast för de månader jag inte fått tillräckligt studiepoäng för. Jag har öven lyft studielån. Måste jag betala tillbaka det också?

Upp