Extra stödmånader i efterhand?

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är
[img] är AV
[flash] är AV
[url] är
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Extra stödmånader i efterhand?

Re: Extra stödmånader i efterhand?

av FPA | studiestöd » 20 maj 2019, 15:26

Hej undrarn!

Tack för din fråga.

Det spelar ingen roll när du tar emot den nya studieplatsen eller påbörjar de nya studierna, men du kan inte få studiestöd för de nya studierna innan du avlagt din tidigare examen.

Om du t.ex. får din examen i slutet av oktober, kan studiestöd för de nya studierna beviljas först från november även om du skulle ha påbörjat de nya studierna redan i början av september.

Vänliga hälsningar

Elisabeth | FPA studiestöd

Re: Extra stödmånader i efterhand?

av undrarn » 20 maj 2019, 14:51

Tack för svaret!

Ska försöka vara så specifik med vad jag undrar:

Men är det alltså så, att för att ens kunna få EXTRA stödmånader för en ny utbildning, så skulle man behöva få ut examen för den tidigare utbildningen redan INNAN man tar emot den nya studieplatsen?

Om man t.ex. tar emot en studieplats inom område x i augusti 2019, men officiellt får får ut sin examen för sina tidigare studier, i område y, först i t.ex. oktober 2019, kan man då inte bli beviljad extra månader för en nya examen? Det vill säga: måste den tidigare utbildningen vara totalt avslutad innan man tar emot en ny studieplats, för att man ska kunna beviljas extra stödmånader?

Re: Extra stödmånader i efterhand?

av FPA | studiestöd » 18 apr 2019, 09:39

Hej undrarn!

Tack för din fråga.

För att FPA skall kunna göra ett beslut gällande dina nya studier så behöver vi uppgifter från skolan om när du blivit klar med din första examen. Då först kan rätten till nya stödmånader utredas.

Du kan således inte beviljas nya stödmånader innan vi fått dessa uppgifter.

Rekommenderar ändå att du lämnar in ansökan i tid, eftersom du kan få studiestöd tidigast från början av den månad då ansökan inkommit. Ansökan blir då att vänta på uppgifter om när du blivit klar med din första examen.

Med vänlig hälsning

Tina | FPA studiestöd

Extra stödmånader i efterhand?

av undrarn » 15 apr 2019, 17:01

Hej!

När man inleder nya högskolestudier inom ett nytt ämne, och man redan har en högskoleexamen från tidigare, så kan man ju beviljas extra stödmånader för den nya utbildningen.

Om man skulle få "ut papprena" för sin föregående examen först lite senare, säg 1-2 månader in i ens nya utbildning, kan man då inte beviljas extra månader?

Tack på förhand!

Upp