Stödtiden tar slut

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är
[img] är AV
[flash] är AV
[url] är
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Stödtiden tar slut

Re: Stödtiden tar slut

av FPA | studiestöd » 14 jun 2019, 10:21

Hej nadja3!

Tack för din fråga.

Grundläggande utkomststöd är ett stöd som beviljas i sista hand. Det betyder att det först måste redas ut om du har möjlighet att få andra förmåner eller inkomster, t.ex. studiestöd och allmänt bostadsbidrag.

Du berättar att du får studiestöd till oktober 2019 efter förlängning av stödtiden p.g.a. sjukdom. Jag utgår också ifrån att du redan får allmänt bostadsbidrag för dina boendekostnader om du bor självständigt. Grundläggande utkomststöd kan då beviljas om dina inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna. Ifall du är gift eller sambo påverkar också makens/sambons inkomster och tillgångar rätten till utkomststöd.

Du hittar mera information om grundläggande utkomststöd här: www.fpa.fi/utkomststod.

Ansökan om grundläggande utkomststöd gör du enklast via e-tjänsten, alternativt med blankett TO 1r.

Vänliga hälsningar

Elisbeth | FPA studiestöd

Stödtiden tar slut

av nadja3 » 13 jun 2019, 16:42

Hej,

Jag studerar vid ett universitet, påbörjade mina studier på hösten 2013. Jag var här i mellan sjukskriven i ett år (fick sjukdagpenning). Jag ansökte i början av år 2019 om tilläggsstöd, och får nu studiestöd till oktober 2019.

Min pro gradu-avhandling är på slutrakan, men kommer inte att bli färdig förrän i december 2019 eller januari 2020. Måste jag avsluta mina studier helt och lämna min gradu ogjord? Jag har inga inbesparingar, egendom eller jobb som jag kunde använda för att betala för slutet av studierna. Eller är jag berättigad till utkomststöd för november, december och möjligtvis januari, eftersom det är så litet kvar av studierna?

Upp