Studiestöd för en andra examen

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är
[img] är AV
[flash] är AV
[url] är
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Studiestöd för en andra examen

Re: Studiestöd för en andra examen

av FPA | studiestöd » 03 sep 2019, 15:24

Hej igen nyfikenstuderande!

För att kunna svara på hur många stödmånader du kan få för dina nya studier behövs närmare uppgifter om dina tidigare studier och om de kommande studiernas omfattning.

Jag råder dig därför att kontakta FPA:s telefonservice så vi kan gå igenom din situation och kolla hur många stödmånader du har till ditt förfogande.

Vänliga hälsningar

Elisabeth | FPA studiestöd

Re: Studiestöd för en andra examen

av nyfikenstuderande » 03 sep 2019, 14:42

Hej igen!

För att klargöra om fråga 1: Ifall jag använt 44 stödmånader i min tidigare examen, flyttas då de resterande 6 stödmånaderna över till den nya examen tillsammans med de 9 ytterligare stödmånaderna jag kan beviljas? Så att jag i princip kan ha 15 stödmånader kvar för min andra examen?

Re: Studiestöd för en andra examen

av FPA | studiestöd » 26 jun 2019, 11:07

Hej nyfikenstuderande!

Tack för dina frågor.

1. Efter att du avlagt din magisterexamen kan du, då du fortsätter att studera på högskolenivå, beviljas ytterligare stödmånader. Du kan använda dem och de stödmånader som blivit över från din tidigare examen för dina nya studier. Du kan ändå beviljas studiestöd för högst den maximala stödtiden för den nya examen du studerar för. Du hittar mera information om studiestöd för ytterligare studier här: www.fpa.fi/ytterligare-hogskolestudier.

2. Rätten till studielånskompensation för den första examen påverkas inte av att du utför ytterligare studier.

3. Grundläggande utkomststöd kan beviljas ifall inkomsterna och tillgångarna inte räcker för de nödvändiga dagliga utgifterna. Utkomststödet är dock den förmån som beviljas i sista hand, vilket betyder att du först måste reda ut om du har möjlighet att få andra inkomster eller förmåner, t.ex. allmänt bostadsbidrag.

Vänliga hälsningar

Elisabeth | FPA studiestöd

Studiestöd för en andra examen

av nyfikenstuderande » 25 jun 2019, 21:17

Hej!

Jag kommer i höst att bli klar med min nuvarande magisterexamen. Jag kommer också att börja på en ny kandidatexamen. Jag har några frågor om detta:

1. Efter min magisterexamen kommer jag att ha några stödmånader kvar. Kan jag använda dessa stödmånader i min andra kandidatexamen trots att de är bundna till magisterstudier i min första examen?

2. Jag kommer att ha rätt till studielånskompensation för min första examen. Påverkas detta av att jag fortsätter studera på en annan kandidatexamen?

3. Kan jag finansiera min andra examen genom utkomsstöd då jg använt mina stödmånader?

Upp