Inkomstgräns

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är
[img] är AV
[flash] är AV
[url] är
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Inkomstgräns

Re: Inkomstgräns

av FPA | studiestöd » 20 sep 2019, 15:10

Hej Jokka!

Tack för din fråga.

I studiestödet är årsinkomstgränsen beroende på hur många månader under kalenderåret du lyfter studiestöd. Du hittar tabellen med årsinkomstgränserna i förhållande till antalet stödmånader här: www.fpa.fi/studiestod-egna-inkomster

Ifall du inte är hela årets studerande och dina inkomster för hela kalenderåret överstiger årsinkomstgränsen måste du se till att inkomsterna du har under studietiden håller sig inom följande formel.

• 667 euro x antalet stödmånader under studietiden + 1 990 euro x antalet studiemånader utan studiestöd (+ 222 euro).

Ovannämnda inkomstgränser gäller för år 2019.

När det gäller det allmänna bostadsbidraget beaktas vilka inkomster du kommer att ha under de 12 följande månaderna från tidpunkten för beviljandet (eller från det att bidraget senast justerats).

Inkomsterna beaktas antingen som fortlöpande inkomst eller som genomsnittlig inkomst. Som fortlöpande inkomster beaktas inkomster som fortgår minst 3 månader från tidpunkten för beviljandet eller justeringen av bostadsbidraget. Om inkomsterna varierar, dvs. inte är desamma under minst 3 månader, uppskattas den genomsnittliga inkomsten, d.v.s. alla inkomster som bostadsbidragshushållet får under de 12 följande månaderna.

Det här är kanske inte ett direkt svar på din fråga, men utan närmare uppgifter kan jag bara på allmän nivå berätta hur inkomsterna beaktas i de olika förmånerna.

Jag önskar dig en trevlig fortsättning på hösten

Elisabeth | FPA studiestöd

Inkomstgräns

av Jokka » 19 sep 2019, 15:19

Hej,
Började i höst studera och jobbade lite före det. Inkomsterna har nått årliga gränsen för att få studiestöd och bostadsbidrag, betyder det att jag hamnar undvika att jobba mera i år förr att inte låta studiestödet och bostadsbidraget påverkas?

Upp