Allmänt bostadsbidrag

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är
[img] är AV
[flash] är AV
[url] är
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Allmänt bostadsbidrag

Re: Allmänt bostadsbidrag

av FPA | studiestöd » 12 okt 2017, 11:55

Hej igen StuderandeiVasa!

Inkomstgränserna är de som framgår i tabellen. Om inkomsterna överstiger den undre gränsen, alltså den som inte påverkar bostadsbidraget, minskar bidragets storlek.

Observera dock att det också har betydelse vilken typ av inkomster ni har. Från varje hushållsmedlems löneinkomster, inkomster från näringsverksamhet eller jordbruk görs ett förvärvsinkomstavdrag på 300 euro. Det betyder att när det gäller dessa inkomster beaktas en inkomst som är lägre än den verkliga inkomsten.

Med räknaren kan du själv göra en beräkning på hur olika typer av inkomster påverkar bostadsbidraget.

Hälsningar

Elisabeth | FPA studiestöd

Re: Allmänt bostadsbidrag

av StuderandeiVasa » 11 okt 2017, 15:33

Så det betyder i princip att vi på 2 personer bara får förtjäna ca 9000€ på ett helt år!? Gränsen förut var ju ca 11000 per år per person??

Re: Allmänt bostadsbidrag

av FPA | studiestöd » 11 okt 2017, 15:08

Hej StuderandeiVasa!

Tack för din fråga.

Eftersom ni har gemensamt bostadsbidrag beaktas inte inkomsterna skilt per person, utan det är bostadsbidragshushållets sammanlagda inkomster som beaktas, även om era inkomster kanske är olika höga.

Om bostadsbidragshushållet består av två vuxna påverkas bostadsbidraget inte om de sammanlagda inkomsterna är högst 818,- euro per månad (2017).

Du hittar tabellen med inkomstgränserna här: www.fpa.fi/nedre-granser-for-inkomsterna

Vänliga hälsningar

Elisabeth | FPA studiestöd

Allmänt bostadsbidrag

av StuderandeiVasa » 11 okt 2017, 14:21

Hej! Jag bor tillsammans med en annan och vi får 456€ i gemensamt bostadsbidrag på vår 736€ stora hyra.

Det jag undrar nu,vad är inkomstgränsen per person per månad för att det inte skall påverka vårt bostadsbidrag?

Upp