Studiestöd och kapitalinkomst

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är
[img] är AV
[flash] är AV
[url] är
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Studiestöd och kapitalinkomst

Re: Studiestöd och kapitalinkomst

av FPA | studiestöd » 17 jul 2017, 13:41

Hej kris

Tack för din fråga.

Lagtolkning är ingen enkel sak, och jag skulle därför föreslå att du kontaktar skatteförvaltningen med din fråga.

Du kanske redan har bekantat dig med förmånsanvisningen för studiestöd, som hittas här. Där finns angivet lagar och paragrafer som ligger till grund för besluten.

Därifrån kan jag lyfta fram 1.7.5, Inkomster och avdrag, vari en beskrivning av olika typer av inkomst beaktas.

Gällande överlåtelseförlust skrivs i 1.7.5.8, Överlåtelsevinster:

"Som den studerandes egen inkomst beaktas en vid beskattningen konstaterad överlåtelsevinst, som har beräknats genom att man från köpesumman drar av det tidigare betalda anskaffningspriset och eventuella kostnader för affären eller alternativt genom att man från köpesumman drar av den presumtiva anskaffningsutgiften. Överlåtelseförluster avdras inte."

Dessvärre kan jag inte bättre besvara din fråga. Säkerligen kan skatteförvaltningen ge ett mera uttömmande svar.

Vänliga hälsningar

Maria | FPA studiestöd

Studiestöd och kapitalinkomst

av kris » 17 jul 2017, 10:56

Hej!
Jag undrar bara allmänt enligt vilket beslut FPA tillämpar inkomstskattelagen och lagen om studiestöd. Eftersom lagen om studiestöd (21.1.1994/65) 3 kap. 2 § 1 mom hänvisar till inkomstskattelagen med en studerandes skattepliktiga inkomst ("...en studerandes skattepliktiga inkomst avses när denna lag tillämpas det som i inkomstskattelagen (1535/1992) föreskrivs om skattepliktig kapitalinkomst och förvärvsinkomst."). I inkomstskattelagen (30.12.1992/1535) III avdelning 30 § 2 mom nämns beskattningsbar kapitalinkomst, nettokapitalinkomst och skatteårets kapitalinkomst. Enligt det låsta inlägget (som FPA:s skrivit den 16 februari 2016) om överlåtelseförlust vid aktieförsäljning, skulle lagen syfta då på nettokapitalinkomst? Kanske jag missat något, men skulle av nyfikenhet vilja veta vad det är som syftas på med "lagstiftare" och var det föreskrivs om enligt vilket inkomstsbegrepp inkomstgränserna för studiestödet beräknas :)
Hälsningar,
Kris

Upp