Några frågor om skolresestödet

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är
[img] är AV
[flash] är AV
[url] är
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Några frågor om skolresestödet

Re: Några frågor om skolresestödet

av FPA | studiestöd » 09 apr 2018, 10:41

Hej igen StuderandeX!

Skolresestöd beviljas för hela kalendermånader och kan beviljas om det i kalendermånaden ingår 18 dagar som berättigar till stöd. Veckoslut och enstaka helgdagar avbryter inte 18-dagarsperioden. Även om 18-dagars-regeln uppfylls krävs att du gör minst 7 skolresor i en riktning per vecka.

Jag råder dig att kontakta FPA:s telefonservice för studerande för närmare genomgång av ditt ärende.

Vänliga hälsningar

Elisabeth | FPA studiestöd

Re: Några frågor om skolresestödet

av StuderandeX » 08 apr 2018, 10:53

Hej igen! Eftersom jag inte riktigt vet hur helgdagar mitt i veckor påverkar skolresestödet vill jag kolla om jag har chans att få stöd under denna delar av denna period:

Må 19.3: distansstudier
Tis 20.3: SKOLA
On 21.3: SKOLA
Tor 22.3: SKOLA
Fre 23.3: SKOLA
Lör 24.3: helg
Sö 25.3: helg

Må 26.3: distansstudier
Tis 27.3: distansstudier
On 28.3: distansstudier
Tor 29.3: SKOLA
Fre 30.3: Långfredag (helg i veckan)
Lör 31.3: helg
Sön 1.4: helg

Må 2.4: Annandag påsk (helg i veckan)
Tis 3.4: SKOLA
On 4.4: SKOLA
Tor 5.4: SKOLA
Fre 6.4: distansstudier
Lör 7.4: helg
Sö 8.4: helg

Må 9.4: distansstudier
Ti 10.4: SKOLA
On 11.4: SKOLA
Tor 12.4: SKOLA
Fre 13.4: SKOLA
Lör 14.4: helg
Sön 15.4: helg

Må 16.4: distansstudier
Tis 17.7: SKOLA
On 18.4: SKOLA
Tor 19.4: SKOLA
Fre 20.4: SKOLA
Lör 21.4: helg
Sö 22.4: helg

Må 23.3: SKOLA
Tis 24.4: SKOLA
On 25.4: SKOLA
Tor 26.4: distansstudier
Fre 27.4: distansstudier
Lör 28.4: helg
Sö 29.4: helg

Må 30.4: distansstudier
Tis 1.5: Första maj (helg i veckan)
On 2.5: SKOLA
Tor 3.5: SKOLA
Fre 4.5: SKOLA
Lör 5.5: helg
Sö 6.5: helg

Må 7.5: SKOLA
Tis 8.5: SKOLA
On 9.5: SKOLA
To 10.5: Kristi himmelsfärd (helg i veckan)
Fr 11.5: distansstudier
Lö 12.5: helg
Sö 13.5: helg

Må 14.5: SKOLA
Tis 15.5: SKOLA
On 16.5: SKOLA
Tor 17.5: SKOLA
Fre 18.5: distansstudier

Re: Några frågor om skolresestödet

av FPA | studiestöd » 16 jan 2018, 13:46

Hej StuderandeX!

Tack för din fråga.

Du kan få skolresestöd om du gör minst 7 skolresor i en riktning per vecka, skolresan i en riktning är minst 10 km och resekostnaden överstiger 54,- euro per månad

Skolresestöd beviljas endast för hela kalendermånader. En tidsperiod som omfattar minst 18 dagar i en följd berättigar till skolresestöd. De dagar som hänför sig till en kalendermånad behöver inte vara på varandra följande.

Veckoslut inom perioderna räknas med i stödtiden. I studietiden inräknas inte ett eventuellt veckoslut i slutet av perioden. Ett veckoslut som infaller i slutet av en period som berättigar till stöd beaktas inte om stödet dras in en fredag, eller om slutdatum för den tid som ansökan gäller är en fredag. Veckoslutet beaktas dock ifall den period som berättigar till stöd avslutas på en fredag och en ny period (som berättigar till stöd eller som inte berättigar till stöd) börjar senare under läsåret.

Om du i mars och maj har minst 18 dagar som berättigar till stöd, men mindre än 18 dagar i april, kan du beviljas skolresestöd för mars och maj, men inte för april.

Skolresestöd kan beviljas för minst en kalendermånad och högst hela läsåret. Du kan alltså ansöka om skolresestöd separat för de kalendermånader som berättigar till stöd. Skolresestöd kan beviljas tidigast från början av månaden före den då ansökan inkom. Ansökan om skolresestöd ska du lämna in till läroanstalten, som gör sina egna anteckningar i den och skickar den till FPA.

Läroanstalten bekräftar i ansökan uppgifterna om hur länge studierna varar, skolresans etapper, skolresans längd och vilka möjligheter du har att använda kollektivtrafik eller skolskjuts. Läroanstalten kan vid behov också göra egna anmärkningar angående de här sakerna, t.ex. vilka månader som eventuellt inte berättigar till stöd p.g.a. att 18-dagars regeln inte uppfylls.

Skolresestödet beviljas i första hand för resor med kollektivtrafik eller skolskjuts. Om det inte finns kollektivtrafik eller skolskjuts som du kan använda, kan du ansöka om skolresestöd enligt eget färdsätt. Även om det finns kollektivtrafik eller skolskjuts, kan i vissa fall skolresestöd beviljas enligt eget färdsätt. Sådana situationer är t.ex. om skolresan fram och tillbaka i genomsnitt tar över 3 timmar om dagen med kollektivtrafik eller skolskjuts. I den tiden räknas både restid och väntetid. Du kan i ansökan uppge att du vill ansöka om skolresestöd enligt eget färdsätt och ge en förklaring över hur mycket tid som går åt till dina skolresor med kollektivtrafik. Rätten till skolresestöd enligt eget färdsätt utreds på basen av ansökan.

Hälsningar

Elisabeth | FPA studiestöd

Några frågor om skolresestödet

av StuderandeX » 15 jan 2018, 19:07

Hej,

Jag studerar för grundexamen vid yrkesskola, och har några frågor om skolresestödet.

1) Kravet på 18 resedagar per kalendermånad kommer troligen bara att uppfyllas vissa månader under läsåret. En del av studierna varje vecka är på distans, men det varierar hur mycket - och det är ännu inte klart exakt hur läsårets undervisning är uppbyggd. Hur ska jag göra om det t.ex. visar sig att jag har minst 18 resedagar i mars och i maj. När och hur ska jag lämna in ansökan? Kan jag lämna in ansökan för varje månad skilt?

2) Det sägs att veckosluten kan räknas med när man räknar antalet dagar som berättigar till skolresestödet, men jag har inte sett något exempel på hur veckosluten räknas.
Ett exempel: om jag först har närundervisning måndag-torsdag och sedan, följande vecka, har närundervisning tisdag-fredag, räknas då också lördag och söndag med? Och hur många dagar räknas en sådan period som: 10 (4+2+4) eller 12 (5+2+5)?
Jag skulle vilja veta lite mera konkret hur de 18 dagarna räknas eftersom mina studieveckor kommer att variera ganska mycket.

3) Jag har nästan en timmes tågresa från boendeorten till studieorten (en väg). Dessutom tar det cirka 20 minuter för mig att ta mig till och från tågstationen på hemorten (en väg).
Och eftersom tågtidtabellerna inte passar så bra med studiedagarna så kommer jag att måsta vänta nästan en timme på studieorten innan undervisningen börjar, och ibland måste jag vänta nästan en timme efter att sista lektionen slutat för att kliva på tåget hem.
Dessutom har jag barn i lågstadieåldern, och måste ibland ta bil för att kunna starta senare hemifrån till studieorten (så att jag ska kunna hjälpa barnen på morgonen) eller starta hem direkt efter skoldagen (för att hjälpa barnen efter skolan).
Allt det här gör alltså att jag ibland kommer att vara tvungen att ta bil istället för tåg. Räcker det som motivering för att jag ska kunna ansöka om Skolresestöd för eget färdsätt?

Upp