Hur kort kan en period vara?

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är
[img] är AV
[flash] är AV
[url] är
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Hur kort kan en period vara?

Re: Hur kort kan en period vara?

av StuderandeX » 26 feb 2019, 12:06

Tack för svaret!

Re: Hur kort kan en period vara?

av FPA | studiestöd » 26 feb 2019, 10:51

Hej StuderandeX!

Tack för en bra fråga.

Det är möjligt att kombinera kortare perioder så som du föreslår eftersom det är mindre än 7 dagar mellan perioderna. Observera dock att 18-dagars regeln också måste uppfyllas per kalendermånad.

Vid beräkningen av stödtiden ska följande två villkor uppfyllas:

• stödtiden beräknas endast för sådana perioder som berättigar till stöd vilka fortgår oavbrutet minst 18 kalenderdagar
och

• i en kalendermånad ska det ingå minst 18 dagar som berättigar till stöd. Dagarna behöver inte vara sammanhängande.

Skolresestöd beviljas per kalendermånad. En tidsperiod som omfattar minst 18 dagar i en följd berättigar till skolresestöd. Tidsperioden avbryts av en sammanhängande period på minst 7 dagar som inte berättigar till stöd. Dessutom ska den period eller de perioder som berättigar till stöd hänföra sig till en kalendermånad så att det också i kalendermånaden ingår minst 18 dagar som berättigar till stöd.

Vänliga hälsningar

Elisabeth | FPA studiestöd

Re: Hur kort kan en period vara?

av StuderandeX » 26 feb 2019, 09:11

Ett tillägg:

På sidan https://www.kela.fi/kmtostotohje (Koulumatkatuen ostokertojen ja tukikuukausien laskennan ohje) finns detta exempel:

"Käyttäjä on rekisteröinyt seuraavat ajanjaksot ja kulkutavat: • 10.08.2016-26.08.2016 rasti kohdassa linja-auto • 05.09.2016-26.05.2017 rasti kohdassa joukkoliikenne Ensimmäisen jakson viimeinen päivä on perjantai 26.8.2016 ja jakson jälkeen on rekisteröity toinen ajanjakso. Ensimmäiseen jaksoon laskuri lisää viikonlopun päivät (lauantai ja sunnuntai). Tästä johtuen jakson kesto on vähintään 18 päivää ja se oikeuttaa koulumatkatukeen."

10.8 är en onsdag, så som 10-12.8 (onsdag till fredag) kan räknas som heltidsstudier, trots att det bara är sex enkelresor den veckan, så borde väl en period som är måndag-onsdag också vara okej, om den avslutar hela ens ansökningstid?

Hur kort kan en period vara?

av StuderandeX » 25 feb 2019, 15:37

I dokumentet "FPA - stöd för skolresor" finns ett exempel där man kombinerar kortare perioder (1–4.11 (4 dagar) och 11–17.11 (6 dagar)) till en längre period, eftersom det är mindre än 7 dagars paus mellan dem.

Jag undrar hur kort en sådan period, som man kombinerar med en annan, kan vara.

Låt säga att man först har en 15-dagarsperiod, och sedan till exempel 6 dagar som inte berättigar till stöd, och därefter har man studier 3 dagar (måndag till onsdag). Går dessa två att förena 15+3?

Upp