Måltidsstöd för extra studerande

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är
[img] är AV
[flash] är AV
[url] är
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Måltidsstöd för extra studerande

Re: Måltidsstöd för extra studerande

av FPA | studiestöd » 20 sep 2018, 11:17

Hej StefanG!

Tack för din fråga.

Ja, om du inte har ett studiekort, men bedriver studier som berättigar till måltider subventionerade med måltidsstöd, kan du beviljas FPA:s måltidsstödskort. Kortet beviljas av högskolan.

Jag önskar dig en trevlig fortsättning på hösten.

Elisabeth | FPA studiestöd

Re: Måltidsstöd för extra studerande

av StefanG » 19 sep 2018, 20:08

Skriver alltså högskolan ut ett kort? Högskolan verkar inte vara medveten om det.

Re: Måltidsstöd för extra studerande

av FPA | studiestöd » 12 sep 2018, 10:25

Hej umoberg!

Tack för din fråga.

Du kan få måltidsstöd om du studerar för
- lägre högskoleexamen
- högre högskoleexamen
- yrkeshögskoleexamen
- högre yrkeshögskoleexamen
- eller deltar vid en högskola i ett sådant program för yrkes- eller specialiseringsutbildning som berättigar till studiestöd

Du får måltidsstödet vid studentrestauranger när du
- visar ett giltigt studiekort från SAMOK eller FSF
- visar Franks digitala studiekort eller ett digitalt studiekort i Pivo
- visar ett giltigt AMK-studiekort
- visar ett giltigt studentkort eller ISIC-studiekort försett med ett finländskt universitets eller en finländsk yrkeshögskolas namn
- visar ett måltidsstödskort från FPA eller
- betalar för måltiden med Lyyra-betaldekal.

Måltidsstödet är 1,94 euro per måltid. Studentrestaurangen drar av stödet från måltidens pris och det pris du betalar är alltså nedsatt med motsvarande belopp. Du kan få måltidsstöd för endast en måltid per dag.

Om du inte har ett studiekort, men avlägger studier som ger dig rätt till måltidsstöd får du FPA:s måltidsstödskort från den högskola där du studerar.

Vänliga hälsningar

Elisabeth | FPA studiestöd

Måltidsstöd för extra studerande

av umoberg » 11 sep 2018, 18:36

Hej! Jag studerar som extra studerande och undrar om man kan få måltidsstöd. Jag studerar ett långt biämne på heltid och har för avsikt att avlägga åtminstone 50 studiepoäng detta läsår. Tidigare har läroanstalten kunnat bevilja måltidsstöd men nu är allt överfört på FPA . Jag erhåller vuxenutbildningsstöd från Utbildningsfonden. Tack för svar. Närvarointyg finns.

Upp