Lyft maxsjukdagpenning

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är AV
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Lyft maxsjukdagpenning

Re: Lyft maxsjukdagpenning

av FPA | arbetslöshetsförmåner » 20 jul 2020, 14:42

Hej Anne987!

Tack för din fråga.

Ja, hur konstigt det än låter måste du anmäla dig som heltidsarbetssökande till arbets- och näringsbyrån för att kunna få en arbetslöshetsförmån efter att sjukdagpenning utbetalats för maxtiden. Detta även om du fortfarande är sjukskriven och således arbetsoförmögen.

Eftersom du är fortsatt sjukskriven är det därför viktigt att du bifogar beslutet om sjukdagpenning till TE-byrån, så att de får veta att du inte mera har rätt att få sjukdagpenning. TE-byrån skickar då ett utlåtande till FPA eller din arbetslöshetskassa där det framgår att du har rätt att få arbetslöshetsersättning p.g.a. att maxtiden för sjukdagpenning uppnåtts.

Vänliga hälsningar

Elisabeth | FPA arbetslöshetsförmåner

Re: Lyft maxsjukdagpenning

av Anne987 » 17 jul 2020, 14:20

Tack för snabbt svar. Men det jag undrar är om man måste uppfylla kravet att söka heltidsarbete för att bli beviljad arbetslöshetsförmån, då man är i den här situationen?

Re: Lyft maxsjukdagpenning

av FPA | arbetslöshetsförmåner » 17 jul 2020, 13:59

Hej Anne987!

Tack för din fråga!

Jo, det är så att du bör anmäla dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån för att ha rätt till arbetslöshetsförmån. Detta för att trygga din försörjning då maximitiden för sjukdagpenning har uppnåtts, och du väntar på beslut om rehabiliteringsstöd.
Du skall bifoga beslutet om sjukdagpenning till TE-byrån, där det framgår att rätten till sjukdagpenning har upphört , så att de känner till din situation.

Vänliga hälsningar


Tina | FPA arbetslöshetsförmåner

Lyft maxsjukdagpenning

av Anne987 » 17 jul 2020, 13:06

Måste man uppfylla kravet att söka heltidsarbete för att bli beviljad arbetslöshetsförmån i följande situation: Har lyft max sjukdagpenning, fortsättningsvis sjukskriven och har ansökt om rehabiliteringsstöd (eller alternativt fått avslag på rehabiliteringsstöd).

Upp