Arbetslöshetsunderstöd och aktieinnehav

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är AV
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Arbetslöshetsunderstöd och aktieinnehav

Re: Arbetslöshetsunderstöd och aktieinnehav

av FPA | arbetslöshetsförmåner » 08 jun 2018, 10:37

Hej mymmelina!

Tack för en bra fråga.

Du har ställt en kort och tydlig fråga, men svaret måste bli lite mera omfattande än ett enkelt ja eller nej....

Dividendinkomster kan påverka arbetslöshetsförmånen. Ibland kan inkomsten påverka arbetslöshetsförmånen så att den jämkas och ibland beaktas inkomsten i den s.k. behovsprövningen.

Utdelningsinkomst jämkas dock bara om du har eller har haft en sådan ställning som företagare i ett företag som avses i 1 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Att du äger aktier gör inte att du betraktas som företagare och gör inte heller att du omfattas av jämkning, utan du ska alltså arbeta/ha arbetat i det företag som gör utdelningar för att din arbetslöshetsförmån skall jämkas.

Ifall din arbetslöshetsförmån är arbetsmarknadsstöd beaktas kapitalinkomstandelen av utdelningsinkomsten vid behovsprövningen av arbetsmarknadsstöd. Utdelningsinkomster beaktas emellertid inte vid behovsprövningen om de sammanlagt uppgår till 10 euro eller mindre per månad.

Jag hoppas detta svarar på din fråga, så du vet om din dividendinkomst har inverkan på din arbetslöshetsförmån. Du är naturligtvis också välkommen att ringa FPA:s telefonservice ifall du ännu funderar över något.

Vänliga hälsningar

Elisabeth | FPA arbetslöshetsförmåner

Arbetslöshetsunderstöd och aktieinnehav

av mymmelina » 07 jun 2018, 20:16

Om man får dividend på aktier... Kan arbetslöshetsförmånen minskas pga det?

Upp