Arbetslöshetsstöd då man väntar på lönespecifikation?

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är AV
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Arbetslöshetsstöd då man väntar på lönespecifikation?

Re: Arbetslöshetsstöd då man väntar på lönespecifikation?

av FPA | arbetslöshetsförmåner » 04 apr 2019, 14:55

Hej Mate33!

Tack för din fråga.

Du skall alltid när du lämnar in anmälan om arbetslöshetstid meddela de verkliga dagarna du arbetat och hur många timmar per dag.

Tidigare har lönen jämkats med arbetslöshetsförmånen för den månad då arbetet utfördes även om lönen utbetalades först följande månad. Detta gjorde att utbetalningen av arbetslöshetsförmånen i många fall fördröjdes (t.ex. arbete som gjorts i februari jämkas med arbetslöshetsförmånen för februari även om lönen utbetalas först i mars).

Från och med 1.4.2019 ändras detta så, att lönen jämkas med arbetslöshetsförmånen den utbetalningsperiod då lönen betalas. Då kan arbetslöshetsförmånen utbetalas utan fördröjning.

Du behöver inte heller längre lämna in lönespecifikationerna till FPA eftersom uppgift om lönen fås direkt från inkomstregistret. Om tillräckliga uppgifter om utbetald lön inte finns i inkomstregistret kontaktar FPA dig och ber om de uppgifter som behövs.

Du hittar mera information om ändringen i sammanjämkningen här: www.fpa.fi/aktuellt-deltidsanstallda-behover-inte-langre-vanta-pa-sin-arbetsloshetsforman.

Fortsätt alltså att lämna in anmälan om arbetslöshetstid och meddela vilka dagar du arbetat samt hur många timmar per dag.

Vänliga hälsningar

Elisabeth | FPA arbetslöshetsförmåner

Arbetslöshetsstöd då man väntar på lönespecifikation?

av Mate33 » 03 apr 2019, 14:08

Hej,

jag är litet osäker på hur jag skall fylla i ansökan då jag jobbat månaden innan men inte fått varken lönen eller lönespecifikationen än? Jag måste nu ansöka om arbetslöshetsstöd för att klara av att betala den här månadens hyra.

Tidigare då detta hänt så har jag lämnat timbeskrivningen i ansökan tom. Alltså jag har skrivit alla dagar som arbetslös. Sedan i följande månads ansökan då jag fått lönespecifikationen så har jag skrivit in timmarna där och bifogat lönespecifikationen.

Med vänlig hälsning,
-M

Upp