Arvode och arbetsmarknadsstöd

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är AV
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Arvode och arbetsmarknadsstöd

Re: Arvode och arbetsmarknadsstöd

av FPA | arbetslöshetsförmåner » 31 jan 2019, 15:30

Hej Mara87!

Tack för din fråga

Du behöver inte meddela timmarna du fungerat som stödfamilj separat i din anmälan om arbetslöshetstid.

Du måste ändå meddela att du börjat få arvode då du fungerar som stödfamilj. Du kan meddela det som tilläggsuppgift i din anmälan om arbetslöshetstid. Om ett skriftligt avtal uppgjorts gällande uppdraget som stödfamilj ska du också skicka in en kopia av det till FPA.

Vänliga hälsningar

Elisabeth | FPA arbetslöshetsförmåner

Re: Arvode och arbetsmarknadsstöd

av Mara87 » 31 jan 2019, 09:20

Hej! Jag får arbetsmarknadsstöd och har nu blivit stödfamilj. Inkomsterna jag får för det kallas för arvode, inte lön. Ska jag ändå meddela timmarna till Fpa som om det skulle vara ett vanligt jobb?

Re: Arvode och arbetsmarknadsstöd

av FPA | arbetslöshetsförmåner » 20 mar 2017, 09:47

Hej Ravdoucha!

Tack för din fråga.

Om jag tolkar din fråga rätt, så har du kvar ditt deltidsjobb och nu dessutom fått projektarbetet.

Du skall fortsättningsvis meddela vilka dagar du jobbar och hur många timmar, både gällande deltidsjobbet och projektarbetet.

Det skulle vara bra om du i tilläggsuppgifterna sedan kunde specificera vilka dagar och hur många timmar som hör till respektive arbete. Om projektarbetet är ett sådant att du får betalningen i sin helhet först efter att arbetet är slutfört kan du också meddela när du uppskattningsvis får den betalningen.

Hälsningar

Elisabeth | FPA arbetslöshetsförmåner

Arvode och arbetsmarknadsstöd

av Ravdoucha » 19 mar 2017, 18:36

Hej!

Jag har ett litet deltidsjobb och får också arbetsmarknadsstöd för de dagar jag inte jobbar. Varje månad anmäler jag till Fpa vilka dagar och hur många timmar jag jobbat, samt vad jag fått i lön för de timmarna, för att utgående från det få arbetsmarknadsstöd. Nu har jag fått ett projektarbete där lönen är ett arvode på 400 euro, oavsett antal arbetstimmar. Hur ska jag notera och anmäla det här när jag söker om arbetsmarknadsstöd?

Upp