sjukdagpenningens belopp

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är AV
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: sjukdagpenningens belopp

Re: sjukdagpenningens belopp

av FPA | förmåner under sjukdomstid » 13 nov 2018, 13:05

Hej Karlsson!

Tack för din fråga. Den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen ändras inte i de fall då dagpenningsförmånen eller rehabiliteringspenningen fortsätter i ett sträck utan avbrott över årsskiftet.

Med vänlig hälsning
Linda | FPA förmåner under sjukdomstid

Re: sjukdagpenningens belopp

av Karlsson » 12 nov 2018, 10:34

Så om man får sjukdagpenning 300 dgr är dagpenningens belopp densamma under alla dessa dagar? Eller ändras den under denna tid enligt verkställda beskattningsåret, dvs om man t.ex. får dagpenning fr.o.m. 1.8.18 så beräknas den utgående från beskattningsåret 2016, men efter 1.11.18 beräknas den automatiskt om utgående från beskattningsåret 2017?
Detta om man alltså inte lämnar in inkomstuppgifter för senaste 6 mån.

Re: sjukdagpenningens belopp

av FPA | förmåner under sjukdomstid » 08 nov 2018, 14:41

Hej sjukskriven!

Tack för din fråga.

Sjukdagpenning betalas vanligtvis för högst 300 vardagar, dvs. för ungefär ett år. Därefter betalas sjukdagpenning för samma sjukdom vanligen ut först efter att du varit arbetsför i ett år. När sjukdagpenning betalats för maximitiden och sjukdomen fortsätter kan det vara aktuellt att söka rehabiliteringsstöd/sjukpension.

Rehabiliteringsstöd är en tidsbegränsad sjukpension. Under den tid du har stödet undersöker FPA och din arbetspensionsanstalt din möjlighet att rehabiliteras så att du kan återgå till arbetslivet eller byta yrke med hjälp av yrkesinriktad eller medicinsk rehabilitering. Vid behov hänvisar de dig också till annan rehabilitering. Det rehabiliteringsstöd som FPA betalar börjar vanligtvis efter cirka ett år om arbetsoförmågan blir långvarig.

Ha en bra fortsättning på hösten,

Med vänlig hälsning
Linda | FPA förmåner under sjukdomstid

Re: sjukdagpenningens belopp

av sjukskriven » 08 nov 2018, 12:08

Upphör betalningen av sjukdagpenningen efter 300 dagar?

Re: sjukdagpenningens belopp

av FPA | förmåner under sjukdomstid » 08 nov 2018, 11:21

Hej Karlsson!

Tack för din fråga. Beloppet av sjukdagpenningen beräknas i regel utifrån den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen. Om arbetsoförmågan börjar 2018, beräknas beloppet av sjukdagpenningen enligt den beskattningsbara arbetsinkomsten för 2016. Beloppet ändras inte om sjukperioden fortgår i 300 dagar.

Ha en bra fortsättning,

Med vänlig hälsning
Linda | FPA förmåner under sjukdomstid

sjukdagpenningens belopp

av Karlsson » 07 nov 2018, 21:06

Enligt er webbsida kan man få sjukdagpenning max 300 dgr. Är sjukdagpenningens belopp detsamma under denna tid eller sjunker beloppet efter ett visst antal dagar?

Upp