Kassaflöde för företag under period med sjukdagpenning

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är AV
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Kassaflöde för företag under period med sjukdagpenning

Re: Kassaflöde för företag under period med sjukdagpenning

av FPA | pensionsförmåner » 21 jan 2019, 13:29

Hej Sill!

Hur du skall få kassaflödet att löpa i företaget, kan inte Fpa ge råd om.


Om det är fråga om arbete i mycket ringa utsträckning, t.ex. 1--2 timmar i veckan, kan dagpenning beviljas, men man behöver alltid meddela Fpa vilka dagar och hur många timmar man har arbetat.

Ifall du kan arbeta till en viss del, kan du utreda ifall partiell sjukdagpenning skulle vara en förmån för dig. Från ditt heltidsarbete gå ner i arbetstid mellan 40-60%, detta innebär att du kan arbeta till en viss del. Se här.

Vänliga hälsningar.

Christina
FPA | förmåner under sjukdomstid

Kassaflöde för företag under period med sjukdagpenning

av sill » 18 jan 2019, 13:11

En företagare (enskild yrkesutövare) är sjukskriven och har beviljats sjukdagpenning. Kan företaget ha kassaflöde utan att företagaren mister sin sjukdagpenning. Ex. kan varor säljas med självbetjäningsprincip? Kan släktingar hjälpa till, så att företaget har ett kassaflöde, utan lön? Eller kan kunder, som under en tidigare period blivit betjänade, betala och avhämta en vara? Kan företagaren själv arbeta ex 15 minuter per dag, eller 3 timmar en dag i veckan, för att hålla kassaflödet igång. Detta kassaflöde ger ingen inkomst för företagaren, eftersom det lilla kassaflödet går åt till att täcka företagets fasta (?) kostnader (ex. hyror). Kan man alltså göra något av detta, och i så fall vad, utan att man mister sjukdagpenningen.

Upp