Ersättning för ivf?

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är AV
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Ersättning för ivf?

Re: Ersättning för ivf?

av FPA | förmåner under sjukdomstid » 13 nov 2017, 08:26

Hej Anni19!

När det gäller kostnader för privat läkarvård, åtgärder eller undersökningar kan FPA, enligt sjukförsäkringslagen, endast betala ersättning enligt fastställda taxor. Du hittar taxorna (på finska) här.

Ifall det redan i samband med att du besökte vårdstället gjorts avdrag innan du betalade så har du fått ersättningen som direktersättning. De här avdragen är just de delar av kostnaden FPA kan ersätta, och du kan inte få större del ersatt från FPA.

Om du får utskrivet läkemedel i samband med behandlingarna, så räknas den andel som du själv har betalat för dina ersättningsgilla receptbelagda läkemedel in i den s.k. årssjälvrisken för läkemedel. I år ligger årssjälvrisken på 605,13€. Det vill säga, när du själv har betalat den summan för läkemedel, betalar du endast självrisken för dina ersättningsgilla läkemedel resten av kalenderåret. Du kan läsa mer om årssjälvrisken för läkemedel från våra hemsidor.

Jag önskar dig en trevlig vinter!

Hälsningar
Tanja FPA | förmåner under sjukdomstid

Ersättning för ivf?

av Anni19 » 12 nov 2017, 23:14

Hej! Har man rätt till någon ersättning för ivf behandlingar som görs på privat klinik? Vissa avdrag görs ju direkt i samband med betalningen men det blir ju ändå många 1000 per behandling att stå för själv.

Upp