Rese ersättning

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är AV
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Rese ersättning

Re: Rese ersättning

av FPA | förmåner under sjukdomstid » 18 okt 2018, 09:03

Hej anvandare!

Tack för din fråga! Du kan söka reseersättning av FPA om du reser till en offentlig eller privat hälso- och sjukvårdsenhet och orsaken till resan är sjukdom, graviditet, förlossning eller rehabilitering.

För varje resa betalar du en självriskandel på högst 25 euro. Om du använder egen bil eller en bil som ägs av någon annan är ersättningen 0,20 euro/km. Är resans längd 130 km betyder det att 0,20*130 är 26 euro. Av 26 euro lämnar 1 euro i ersättning när självrisken är borträknad.

När du reser till en privat hälso- och sjukvårdsenhet behöver du alltid som bilaga till din ansökan om reseersättning ett intyg som du får vid vårdenheten (Intyg för reseersättning, SV 67r).

Ha en bra fortsättning på hösten!

Vänliga hälsningar
Linda FPA | förmåner under sjukdomstid

Re: Rese ersättning

av anvandare » 16 okt 2018, 19:42

Kan man ansöka om reseersättning då man har läkarremiss till reumatolog som finns på 130km:s avstånd? Behövs något separat reseintyg till det och vem ska skriva det i så fall?

Re: Rese ersättning

av FPA | förmåner under sjukdomstid » 27 mar 2018, 09:19

Hej Patricia!

Resor till företagshälsovården kan ersättas endast ifall det är frågan om vård av sjukdom, dvs. ifall du åker till företagshälsovården på hälsogranskning kan resekostnaden inte ersättas av FPA.

Intyg för rese-ersättning behövs ifall du åker med med egen bil eller kommunala färdmedel till ett vårdställe som ligger över 100km bort. Reseintyget behövs också alltid om du använder FPAtaxi.
När du ansöker om ersättning för resor som gått till privat vårdställe kan FPA även begära närmare utredningar över orsaken till besöket, dår de resorna kan ersättas bara i de fall när själva vårdåtgärderna berättigar till FPAersättning.

Jag önskar dig en trevlig påskvecka!

Vänliga hälsningar
Tanja FPA | förmåner under sjukdomstid

Rese ersättning

av Patricia » 27 mar 2018, 00:47

Behöver man ett intyg för när man söker rese-ersättning då det är 45 km till stället och det är arbetshälsovård, som ordnas av en privat anstalt? Man behöver väl inte intyg då man besöker ett statligt sjukhus som ligger 45 km bort? Resorna är ämnade att samlas med till den årliga självrisken.

Upp