Ersättning i fysioterapi

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är AV
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Ersättning i fysioterapi

Re: Ersättning i fysioterapi

av FPA | förmåner under sjukdomstid » 18 okt 2018, 10:17

Hej anvandare!

FPA ersätter en del av kostnaderna för de undersökningar och behandlingar som privatläkare ordinerat om undersökningarna och behandlingarna är nödvändiga på grund av patientens sjukdom. Som ersättning betalas högst beloppet enligt ersättningstaxan. Ersättningstaxorna finns i förteckningen över taxor (på finska).

FPA ersätter även kostnader för t.ex fysioterapi som getts med remiss av en läkare vid en hälsovårdscentral eller ett sjukhus.

Du behöver fylla i blankett SV127r och bifoga till ansökan de blanketter vårdstället fyllt i om den vård läkaren gett eller den undersökning och behandling som läkaren ordinerat.

Sök ersättning för sjukvårdskostnader inom 6 månader från betalningsdagen.

Hälsningar,
Linda FPA | förmåner under sjukdomstid

Re: Ersättning i fysioterapi

av anvandare » 16 okt 2018, 19:37

Kan man ansöka om ersättning för fysioterapi om man har läkarremiss, fastän det inte gäller arbetsolycksfall?

Re: Ersättning i fysioterapi

av FPA | förmåner under sjukdomstid » 20 jun 2017, 09:36

Hej Daniela,

FPA kan ersätta läkarordinerad fysioterapi enligt fastställda taxor.
Taxorna hittar du via länken (endast på finska) http://www.kela.fi/documents/10180/0/Sa ... 6fbf2bc0de. Ersättningen för ett 45minuters besök är 6€.

Du kan ansöka om ersättningen genom att fylla i blankett sv127r Sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland, och till den bifoga en utredning över given fysioterapi. Den blanketten får du ifylld av din fysioterapeut. Fysioterapeuten bör även ha ett giltigt samarbetsavtal med FPA.

Ha en trevlig kommande midsommar!

Hälsningar,
Tanja FPA | förmåner under sjukdomstid

Ersättning i fysioterapi

av Daniela » 16 jun 2017, 12:21

Hej,

Har varit med om en "työtapaturma" men försäkringen täcker inte fysioterapin.. Vilka blanketter skall jag fylla i Och hur mycket ersätter Fpa i detta?
Ortopeden har skrivit en remis att jag måste gå på fysioterapi.

Upp