Studiestöd, sjukdagpenning och sen ...

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är AV
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Studiestöd, sjukdagpenning och sen ...

Re: Studiestöd, sjukdagpenning och sen ...

av FPA | förmåner under sjukdomstid » 14 feb 2019, 13:18

Hej Sope!

Tack för din fråga.

Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör det svårare för dig att studera, arbeta eller klara dig själv i olika skeden i livet kan du möjligen ha nytta av rehabilitering.

Rehabilitering grundar sig på en individuell och målinriktad plan. För att du ska kunna få FPA-rehabilitering behöver du ett läkarutlåtande om din sjukdom eller funktionsnedsättning och ditt rehabiliteringsbehov. Målen för rehabiliteringen kan vara till exempel att slutföra studierna, välja ett lämpligt utbildnings- eller yrkesområde.

Här finns mera information om rehabilitering för personer i olika åldrar och olika livssituationer.

Om du vill veta mera om rehabilitering och försörjning under rehabiliteringen kan du ringa vår kundbetjäning.

Vänliga hälsningar

Linda
FPA | förmåner under sjukdomstid

Studiestöd, sjukdagpenning och sen ...

av sope » 12 feb 2019, 20:29

Hej!

Jag undrar vad händer när en studerande insjuknat och sjukdomstiden drar ut på tiden. Vilka stöd är den studerande berättigad till?

Studiestöd har hen inte rätt till eftersom antalet studiepoäng inte räcker till, rätt till sjukdagpenningen är förbrukad sedan länge och enligt beslut från FPA har hen inte rätt till rehabiliteringsstöd. (Bör tilläggas att det till ansökan bifogades ett b-intyg där hen konstaterades vara arbetsoförmögen och rekommendationen var att rehabiliteringsstöd skulle beviljas.) Utkomsstödet ser jag som en tillfällig lösning.

Viljan att studera finns men klarar i dagsläget inte av tempot.

Så hur går man vidare i dessa fall? Varifrån skall en sådan person få sin utkomst? Det är väl ingalunda tänkt att hen som arbetsoförmögen skall söka jobb.

mvh Sope

Upp