folkpension

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är AV
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: folkpension

Re: folkpension

av FPA | pensionsförmåner » 04 jan 2018, 14:50

Hej MamaTI!

Folkpensionens storlek är beroende av familjeförhållanden samt övriga pensionsinkomster. Är man gift eller sammanboende är folkpensionen något lägre än vad den är för ensamstående.
Du kan ha rätt till en folkpension utöver din arbetspension, du kan se i tabellen från vår hemsida ungefär hur stor din folkpension kan tänkas bli.

Om du ansöker om folkpension efter du fyllt 65 blir det ingen förhandsförminskning på summan. Tar man ut folkpensionen före man fyllt 65 minskas beloppet med 0,4% för varje månad den tas ut i förtid.
Ansökan kan göras elektroniskt via etjänsten (kräver identifiering med t.ex nätbankskoder) eller muntligen på FPAbyrån eller per telefon. Du kan även fylla i blankett ETK/Kela 7001r, under punkt 4, Folkpension.
Du kan göra ansökan ca 1.5-2 månader före du vill ha din pension i betalning.
Arbeten, tillfälliga eller permanenta, påverkar inte beloppet på din folkpension när den betalas ut som ålderspension.

Du är välkommen att kontakta vår kundbetjäning så kan vi se närmare på din situation tillsammans. Du når oss vardagar kl. 8-17 per telefon på nummer 020 692 222.

Jag önskar dig en trevlig fortsättning på det nya året!

Hälsningar
Tanja FPA | pensionsförmåner

folkpension

av mamaTi » 04 jan 2018, 14:02

Ser i nätskattekortet för 2018 en påminnelse om att jag fyller 65 år 2018
samt i förhandsuppgifterna en uppskattad folkpension.
Eftersom jag tacksamt tar emot allt, som kan förbättra min ekonomi, så undrar jag:
A) När skall jag ansöka om folkpension? När jag fyllt 65 eller på förhand?
Min arbetspension: 890 euro, inga andra pensionsinkomster
Status: gift med en ickepensionär
B) Påverkas (dvs minskas) folkpensionen när jag tar emot tillfälliga jobb?

Upp