Hyresbidrag för pensionär

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är AV
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Hyresbidrag för pensionär

Re: Hyresbidrag för pensionär

av FPA | pensionsförmåner » 11 apr 2018, 09:30

Hej Hoppetossan,

storleken på bostadsbidraget för pensionstagare räknas ut på basen av pensionernas bruttobelopp jämfört med boendekostnaderna. Beroende på i vilken kommun i landet man bor finns olika maximala boendekostnader som kan beaktas. Även övrig förmögenhet, t.ex besparingar, fonder, aktier, skogsegendomar och fastigheter, kan påverka beloppet ifall värdet på förmögenheten överstiger förmögenhetsgränsen.
Du kan läsa mer på vår hemsida om bostadsbidragets belopp. Från hemsidan hittar du även instruktioner för hur ansökan kan göras, och vilka bilagor som behövs.

Från vår hemsida hittar du även en behändig räknare dit du kan fylla i dina egna uppgifter och få en uppskattning av bostadsbidragets belopp.

Du kan även kontakta FPAs telefonservice eller boka en telefon- eller byråtid ifall du inte vill köa.
Kundbetjäningen kan hjälpa dig närmare med en uppskattning av ditt bostadsbidrag.

Jag önskar dig en trevlig kommande vår!

Vänliga hälsningar

Hyresbidrag för pensionär

av Hoppetossan » 10 apr 2018, 19:52

Jag blir pensionär från 1 8-18 ska flytta tills , undrar om jag får hyres bidrag då . Hyran blir 450+25/vatten + el . Min pension blir 1198 före skatt +ca 130euro från Sverige.

Upp