olmokb

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är AV
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: olmokb

Re: olmokb

av FPA | pensionsförmåner » 24 aug 2018, 12:11

Hej Korsna3!

Tack för din fråga!

Om du är under 68 år, har pension och arbetar under tiden med pension kan du ha rätt till sjukdagpenning.

Du kan få reseersättning av FPA om du reser till en offentlig eller privat hälso- och sjukvårdsenhet och orsaken till resan är sjukdom. Även reseersättning till rehabilitering om du har ett rehabiliteringsbeslut från FPA eller den offentliga hälso- och sjukvården.

Du kan få ersättning för en taxiresa om du är tvungen att anlita taxi på grund av ditt hälsotillstånd eller bristfälliga trafikförbindelser. Om du använder taxi på grund av ditt hälsotillstånd behöver du ett intyg från hälso- och sjukvården (Intyg för reseersättning, SV 67r).

Du betalar högst en självriskandel på 25 euro för en enkelresa. FPA ersätter kostnader som överstiger självriskandelen. Om din resa alltså kostar 25 euro eller mindre betalar du resan till chauffören. Resekostnaden räknas in i årssjälvrisken (300 euro).

För att FPA ska kunna betala ut ersättning för resan måste taxin beställas via ett regionalt beställningsnummer.

För användning av egen bil är ersättningen 0,20 euro/km för den del som överskrider självriskandelen, 25 e. Du kan alltså få ersättning för en enkelresa som överstiger 125 kilometer.

Jag önskar dig en trevlig höst!

Hälsningar
Christina FPA | pensionsförmåner

olmokb

av korsna3 » 22 aug 2018, 16:56

Hej !

Jag är pensionär och har nu fått en Akillessena avbruten och är arbetsoduglig. Kan jag få någon form av dagpenning och reseersättning till sjukhus och rehabilitering ?

Göran Moliis
korsnasolmokb@pp.inet.fi

Upp