vårdbidragets utbetalande

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är AV
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: vårdbidragets utbetalande

Re: vårdbidragets utbetalande

av FPA | pensionsförmåner » 15 nov 2018, 13:45

Tack för din fråga AIS18!

Syftet med vårdbidraget för pensionstagare är att underlätta det dagliga livet för pensionstagare som har en funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom. Avsikten är också att stödja deras funktionsförmåga, rehabilitering och vård.

Med nedsatt funktionsförmåga avses att man har svårt att ta hand om sig själv och att klara av olika dagliga aktiviteter. Det kan till exempel gälla den personliga hygienen, av- och påklädning, nödvändigt hushållsarbete eller skötsel av ärenden utanför hemmet.

Pensionstagaren med vårdbidraget beviljat har kostnader för sin långvariga sjukdom eller funktionsnedsättning som då ger rätt till bidraget och som pensionstagaren själv får göra vad hen vill med sin ersättning.

Hälsningar

Christina FPA | pensionsförmåner

vårdbidragets utbetalande

av AIS18 » 14 nov 2018, 12:46

Enligt anvisningarna för vårdbidrag för pensionärer står det så här:
"Vårdbidraget betalas in på kundens konto. Till den som är under 18 år betalas vårdbidraget in på det konto som vårdnadshavaren uppgett. Vårdbidraget kan inte betalas till någon annan person (till exempel en anhörig).

Vårdbidraget för pensionstagare är skattefri inkomst."

Hur skall då den som ger hjälpen åt den vårdbehövande pensionären ersättas då vårdbidraget betalas till den vårdbehövande?
Skall man göra upp ett avtal och den vårdbehövande sedan betalar en viss summa pengar per månad som då är skattepliktig inkomst?
Skall den vårdbehövande helt enkelt betala ett visst belopp per månad åt den som hjälper honom och detta inte noteras någonstans?
Skall den vårdbehövande ge max 138 euro per månad (max 4.999 euro/3 år) som gåva åt den som hjälper honom så att det inte blir gåvoskatt?
Eller hur har Fpa tänkta att det skall lösas?
Undrar AIS18

Upp