Käsittely

Lähetä vastaus


Tämän kysymyksen tarkoitus on estää roskapostitusta foorumille.

BBCode on Käytössä
[img] on poissa käytöstä
[flash] on poissa käytöstä
[url] on käytössä
Hymiöt ovat poissa käytöstä

Otsikko
   

Laajenna näkymää Otsikko: Käsittely

Re: Käsittely

Kirjoittaja Kela | toimeentulotuki » 03 Kesä 2019, 15:50

Hei Kivinentie!

Palautetta ja kehittämisehdotuksia voi antaa sivuillamme osoitteessa: www.kela.fi/palaute.

Ystävällisin terveisin
Taru | Kela toimeentulotuki

Re: Käsittely

Kirjoittaja Kivinentie » 03 Kesä 2019, 09:26

Yksi kehittämisehdotus olisi kerta siellä ei tunnuta ymärrettävän vieläkään sitä asiaa että se käsittely aika ei ole minimissään se 7 arkipäivää, vaan maksimi. Elikkä josko sinne johtoportaaseen saisi viestiä että palkatkaa sinne niitä ******** etuuskäsittelijöitä vai mitä linevät siellä teidän tivolissa ovatkaan sen sijaan että seisotatte niitä ******* vartijoita siellä näyttämässä kaapin paikkaa rahvaalle. Rahaa on kyllä kyykyttää ihmisiä mutta ei ole varaa asianmukaiseen kohteluun.

Re: Käsittely

Kirjoittaja Kela | toimeentulotuki » 22 Touko 2019, 10:52

Hei!

Kiitos kommenteistanne. Emme pysty ottamaan kantaa yksittäiseen päätökseen mutta pääsääntöisesti hakemuksen ollessa puutteellinen, pyydetään asiakasta toimittamaan tarvittavat liitteet, jotta hakemus voidaan ottaa käsittelyyn.

Otamme mielellämme vastaan palautetta ja kehittämisehdotuksia. Palautetta ja kehittämisehdotuksia voi antaa Kelan palveluista, etuuksista sekä toiminnasta. Palautelomake löytyy osoitteesta http://www.kela.fi/palaute.

Ystävällisin terveisin
Tiina | Kela toimeentulotuki

Re: Käsittely

Kirjoittaja tiliotteesta » 22 Touko 2019, 08:01

minulta pyydettiin tiliotteet 1.2.2019 lähtien kesäkuun hakemukseen.laitoin vain 2 viimesintä tiliotetta 1.-3-1.5. seitsemänpäivää meni.ei päätöstä.soitto asiakaspalveluun .kertoi että päätös tehty 20.5 ja voit lukea päätöksen 21.5 omilta sivuilta.21.5 ei mitään päätöstä tehty.taas soitto asiakaspalveluun jossa asiakaspalvelija sanoi että käsittelijä ei ole voinut käsitellä hakemusta kun tiliote helmikuulta puuttuu.mitään ilmoitusta ei kela lähetä eikä ilmoita jos hakijalta jäänyt jokin liite puuttumaan.käsittelijät kelassa ja asiakaspalvelijat saavat kyllä jatkuvasti tehdä virheitä mutta asiakas ei.nyt tuo tiliotteen toimitettuani 21.5 odotan taas 7 päivää päätöstä tai pitempään.kelan pitäisi joku ilmoitus laittaa tuon 7 päivän jälkeen jos jotain puuttuu.nyt jos ei ota yhteyttä ja kysy missä päätös viipyy.sitä ei ikinä tehdä.asiakaspalvelijan vastausta tähän en tarvitse.hakemus kannattaa aina jättää hyvissä ajoin.tämäkin hakemus laitettu 7.5 päätös ei varmaan kerkeä ennen 1.6.

Re: Käsittely

Kirjoittaja Vieras » 21 Touko 2019, 20:04

Näissä liitteissä kun hakemus autona pyytää liitteitä niin tulee joku liitteet-paikka mihin liitteitä laitetaan. Sitten moni kuten itsekkin laitan liitteet viestit -toiminnolla.
Itse jos lomake pyytää liitteitä niin laitan liitteet tuplana niin yksi virhemahdollisuus poistuu. Itse tosin mainitsen hakemukssa monesti että viestillä tulossa lisäasioita ja liitteitä.

Re: Käsittely

Kirjoittaja Vieras » 21 Touko 2019, 17:43

Uuden hakijan ensimmäisessä sähköisessä hakemuksessa on vissiin jokin automaattinen lisäselvityspyyntö joka pyyttää lähettämään tiliotteet kaikista tileistä tiettyyn päivään mennessä. Joten jos jättää esim. säästötilin tilioteet esittämättä niin hakemus hylätään ilman erillistä lisäselvitystä.

Kelan toimeentulotukipäätösten laatu on erittäin heikkoa mutta mitään muuta ei voi hakija tehdä kuin jättää muutoshakemuksen tai sitten viimekädessä oikaisuvaatimuksen, toki hakijan itse pitää tuolloin tietää päätöksentekijää paremmin se mikä on oikein ja mikä ei.

Re: Käsittely

Kirjoittaja tt2019 » 21 Touko 2019, 16:02

Olen muuten Kelaan tyytyväinen mutta tämä toimeentulotuki takkuilee. Tulee epäilys että toimeentulotukea ei käsittele yhtä asiantuntevat virkailijat kuin muita etuuksia.
Ensimmäinen tt-hakemus. Samalla liitteenä 2-kuukauden tiliotteet lähetin samalla asiointipalvelun kautta.
Päätöksessä luki että tuki hylätty kun en ollut antanut pyydettyä lisäselvitystä kaikista tiliotteista. Lisäselvitystä ei tässä 7-vuorokauden aikana edes tullut,eikä pyydetty uudelleen tiliotteita. Asiointipalvelussa kyllä näkyi käsittelyaikana että pyydetyt liitepyynnöt poistuu kun hakemuskäsitelty. Mitään lisäselvityspyyntöä en siis saanut.
Toivoisin että tämä viesti menee nyt tietoon että käsittelijöiden tulee olla huolellisia tehdessään päätöksiä, hakija ei voi "maksaa" heidän tekemiään virheitä jäämällä paitsi lakisääteistä tukea useammaksi ylimääräiseksi päiväksi jos nyt jossakin vaiheessa virkailijat ehtivät katsoa uudelleen päätöksen ja korjata sen.
Pelottaa kun kesätyöntekijät tulevat, miten silloin tuet hoituu. Ennen sossu teki kesäksi 3-4kuukauden päätökset niin tätä loma aikaa ei tarvinnut miettiä, saako rahaa ja milloin.

Re: Käsittely

Kirjoittaja Kela | toimeentulotuki » 21 Touko 2019, 10:53

Hei!

Kiitos viestistä.

Terveisin
Eveliina | Kela toimeentulotuki

Re: Käsittely

Kirjoittaja Vieras » 21 Touko 2019, 02:26

Kela | toimeentulotuki kirjoitti:Hei Isanta!

Hakemuksen käsittelyaika normaalisti 7 arkipäivän (ma–pe) kuluessa siitä, kun hakemuksesi ja kaikki tarvittavat liitteet ovat saapuneet Kelaan.

Jos hakemus on puutteellinen, sinua pyydetään toimittamaan tarvittavat liitteet, jotta hakemus voidaan ottaa käsittelyyn. Tällöin hakemus ratkaistaan 7 arkipäivän kuluessa niiden saapumisesta.

Kiireellisissä tilanteissa sinun pitää asioida joko puhelimitse tai palvelupisteessä ja esittää perusteet kiireellisyydelle. Kiireellisessä hakemuksessa voi olla kyse esimerkiksi odottamattomasta elämäntilanteen muutoksesta, johon et ole voinut ennalta varautua.
Kiireellisissä tilanteissa voit saada esim. maksusitoumuksen lääkkeisiin tai elintarvikkeisiin.

Terveisin
Riikka | Kela toimeentulotuki
Hei Riikka, laitoin ohjeistus KELA:lta. Tästä olen ottanut eduskunnan oikeusasiamieheen yhteyttä, koska ohjeistuksenne puutteellisen hakemuksen käsittelyn kannalta ei ole linjassa lain toimeentulotuesta kanssa, joka on puutteellisen hakemuksen käsittelyn suhteen yksiselitteinen ja antaa sen käsittelemiseksi määräajat, mikäli liitteitä puuttuu. Hakemusta ei voi jättää käsittelemättä, jos se on puutteellinen, vaan se on käsiteltävä 14 c §:ssä säädetyssä määräajassa siten ettei hakijan oikeus välttämättömään toimeentuloon vaarannu:

Liitteiden puuttuminen ei ole oikeus hylätä toimeentulotukihakemusta kokonaisuudessaan, mikäli ne eivät ole välttämättömiä toimeentulotukioikeuden syntymisen ja tarpeen selvittämisessä, koska oikeus toimeentulotukeen syntyy JOKAISELLE Suomen kansalaiselle sen perusteella mitä toimeentulotukilain 2 §:ssä säädetään oikeuden syntymisen perusteista, eikä sitä sulje pois minkään sellaisen pyydetyn liitteen puuttuminen tai muu seikka, joka ei ole ilmeisen tarpeellinen 2 §:n määrätyn toimeentulotukioikeuden syntymisen todentamisessa:

"2 §
Oikeus toimeentulotukeen
Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla."

"14 a §
Toimeentulotukiasia on käsiteltävä siten, että hakijan tai perheen oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon ei vaarannu.

Päätös toimeentulotuen myöntämisestä on pantava viivytyksettä täytäntöön."

Laki toimeentulotuesta säätää myös tietyistä laiminlyönneistä erikseen, jos ne ovat perusosan alentamisen peruste (esimerkiksi kieltäytyminen aktivointisuunnitelmasta, jättämättä ilmoittautumatta työnhakijaksi, työvoimapoliittisella tavalla moitittava menettely joka on johtanut mm. karenssiin työmarkkinatuesta). Jos tällaisessa tapakusessa on yksilöidysti säädetty sanktioksi alentaminen, mutta ei hylkäämistä, niin sanktio voi tällöin harkitusti olla vain se mitä on säädetty laissa, eli alentaminen, ei hylkääminen.

Puuttuvat liitteet eivät ole peruste hylätä toimeentulotukea, jos hakijalla toimeentulotuen tarve on eli oikeus tukeen syntyy varallisuuden ja tulojen perusteella kuten 2 §:ssä säädetään. Hylkäävää päätöstä ei voida antaa, jos se vaarantaa 14 a § mukaisesti hakijan välttämättömän toimeentulon, vaan asia pitää silloin käsitellä asiakkaan eduksi joko kokonaan myönteisellä toimeentulotukipäätöksellä, tai alennetulla perusosalla, jos lakiperusteinen peruste alentamiseen on.

PUUTTEELLINEN TOIMEENTULOTUIHAKEMUS (josta puuttuu pyydettyjä liitteitä) tulee käsitellä ja antaa päätös myös puutteellisena ilman muita pyydettyjä liitteitä "käytettävissä olevien tietojen perusteella" siten kuin toimeentulotukilain 14 c §:ssä yksiselitteisesti säädetään (26.6.2015/815) toimeentulotukiasian käsittely muussa kuin kiireellisessä tapauksessa), noudattaen pykälässä määrättyjä määräaikoja, eli 14 c §:ssä säädetään että lisäselvityspyynnölle tulee aina antaa määräpäivä sekä pyydetyt liitteet jotka tulee yksilöidä selkeästi, ja hakemus tulee riippumatta sen puutteista käsitellä seitsemäntenä arkipäivänä lisäselvityspyynnön määräajan umpeuduttua; kuitenkin viimeistään anotun toimeentulotukikuukauden ensimmäisenä arkipäivänä, mikäli hakemuksen jättöpäivämäärästä on vähintään seitsemän arkipäivää.

Alla viitattu pykälä joka on ohjeistuksenne kanssa ristiriidassa, koska ohjeistukenne antaa ymmärtää että hakemus voitaisiin jättää odottamaan käsittelyä kunnes pyydetyt liitteet on toimitettu. Ei voida, vaan se tulee yksiselitteisesti käsitellä viimeistään kun lisäselvityspyyntöön vaaditusta määräpäivästä on kulunut seitsemän arkipäivää (kuitenkin viipymättä):

"(14 c § (26.6.2015/815)

Muussa kuin kiireellisessä tapauksessa päätös toimeentulotuesta on tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, perustoimeentulotukea myönnettäessä päätös hakemusajankohtaa seuraavaa kuukautta koskevasta hakemuksesta on tehtävä ja pantava täytäntöön viimeistään sanotun kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä, jos hakemuksen saapumisesta on tuolloin kulunut enemmän kuin seitsemän arkipäivää. Jos hakemus koskee myöhäisempää aikaa kuin hakemusajankohtaa seuraavaa kuukautta, päätös on tehtävä ja pantava täytäntöön viimeistään hakemuksessa tarkoitetun ajanjakson ensimmäisenä arkipäivänä.

Jos hakemus on puutteellinen, asiakkaalle on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta annettava tai lähetettävä yksilöity kehotus hakemuksen täydentämiseksi määräajassa. Päätös toimeentulotuesta on annettava viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun täydennetty hakemus on saapunut. Jos asiakas ei ole määräajassa täydentänyt hakemustaan tai esittänyt hyväksyttävää syytä täydennyksen viivästymiselle, päätös tehdään käytettävissä olevien tietojen pohjalta viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä määräajan päättymisestä. Asiakkaan suostumuksella päätös voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen pohjalta ennen määräajan päättymistä."

Jos kyseessä on esimerkiksi puuttuva tiliote, hakemus voidaan sen perusteella hylätä koska 2 §:n mukaista toimeentulotukioikeuden syntyä ei ole voitu selvittää käytettävissä olevien varojen osalta. Jos kyseessä on puuttuva aktivointisuunnitelma tai todiste työnhaun voimassaolosta, hylkäys ei ole mahdollinen kokonaisuudessaan, koska aktivointisuunnitelman puuttuminen tarkoittaa, ettei ensisijaista etuuteen eli työmarkkinatukeen ole oikeutta, mutta aktivointisuunnitelman laatimisen laiminlyönnistä on säädetty laissa toimeentulotuesta erikseen 10 §:ssä, ja kyseessä on toimeentulotuen alentamisen peruste perusosasta joko 20% tai 40%, kuten laki säätää. Työnhakijaksi ilmoittautumatta jättämisestä on puolestaan säädetty toimeentulotukilain 2 a §:ssä, jossa viitataan sanktion laiminlyönnistä olevan toimeentulotuen alennus siten kuin 10 §:ssä (alennettu perusosa) säädetään. Se ei säädä muuta mahdollista sanktiota asiasta, kuten hylkäystä.

Jos hakijalle syntyy 2 §:n mukainen oikeus toimeentulotukeen, tulee toimeentulotukihakemus käsitellä aina 14 a §:n mukaisesti asiakkaan eduksi siten ettei välttämätön toimeentulo päätöksen teon kautta vaarannu, koska laki ei salli käsitellä hakemusta siten että hakijan välttämätön toimeentulo hakukuukaudelle vaarantuu, jonka hylkäävä päätös kokonaisuudessaan väistämättä aiheuttaisi. Tuki tulee siis lähtökohtaisesti aina myöntää täytenä tai alennettuna, jos hakijalle syntyy 2 §:n mukainen oikeus, vaikka liitteitä puuttuisikin, ja 14 c §:n mukaisen käsittelyajan sisällä "käytettävissä olevien tietojen perusteella" mikäli hakemus on liitteiden osalta puutteellinen, siten kuin 14 c §:ssä on määräaikoineen puutteellisen hakemuksen käsittelyn määräajoista yksiselitteisesti säädetty.

Re: Käsittely

Kirjoittaja Kela | toimeentulotuki » 20 Touko 2019, 13:51

Hei Isanta!

Hakemuksen käsittelyaika normaalisti 7 arkipäivän (ma–pe) kuluessa siitä, kun hakemuksesi ja kaikki tarvittavat liitteet ovat saapuneet Kelaan.

Jos hakemus on puutteellinen, sinua pyydetään toimittamaan tarvittavat liitteet, jotta hakemus voidaan ottaa käsittelyyn. Tällöin hakemus ratkaistaan 7 arkipäivän kuluessa niiden saapumisesta.

Kiireellisissä tilanteissa sinun pitää asioida joko puhelimitse tai palvelupisteessä ja esittää perusteet kiireellisyydelle. Kiireellisessä hakemuksessa voi olla kyse esimerkiksi odottamattomasta elämäntilanteen muutoksesta, johon et ole voinut ennalta varautua.
Kiireellisissä tilanteissa voit saada esim. maksusitoumuksen lääkkeisiin tai elintarvikkeisiin.

Terveisin
Riikka | Kela toimeentulotuki

Ylös