Mitä Kela hoitaa ja mitä kunnat? - Oikeasti

Lähetä vastaus


Tämän kysymyksen tarkoitus on estää roskapostitusta foorumille.

BBCode on Käytössä
[img] on poissa käytöstä
[flash] on poissa käytöstä
[url] on käytössä
Hymiöt ovat poissa käytöstä

Otsikko
   

Laajenna näkymää Otsikko: Mitä Kela hoitaa ja mitä kunnat? - Oikeasti

Re: Mitä Kela hoitaa ja mitä kunnat? - Oikeasti

Kirjoittaja Vieras » 22 Helmi 2021, 08:41

Oliks tossa jotain hauskaa.Mä kuolen ihan nauruun täällä.

Re: Mitä Kela hoitaa ja mitä kunnat? - Oikeasti

Kirjoittaja Kela | toimeentulotuki » 11 Helmi 2021, 08:50

Hei MuumienJuristi!

Ainakin ensimmäisenä tulee mieleen sosiaaliohjaus.
"Sosiaalityöllä ja sosiaaliohjauksella tuetaan asiakkaita muutokseen, jolla pyritään muun muassa vahvistamaan asiakkaan hyvinvointia, itsenäistä selviytymistä, elämänhallintaa sekä vähentämään huono-osaisuutta. Sosiaalityötä tai sosiaaliohjausta voi tarvita esimerkiksi työttömyyden pitkittyessä, asumisen ongelmien, päihde- tai mielenterveysongelmien tai arjessa selviytymisen vaikeuksien vuoksi.

Sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja tekee asiakkaan kanssa yhteistyötä myös muiden palveluntuottajien ja yhteistyökumppanien kanssa. Sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja toimii asiakkaan omatyöntekijänä ja kulkee asiakkaan rinnalla koko sosiaalihuollon asiakkuuden ajan. Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen asiakkuus on tavoitteellista ja tavoitteet asetetaan yhdessä omatyöntekijän ja asiakkaan kanssa."

Kelan ohjaa tarvittaessa ja neuvoo perustoimeentulotuen hakijaa, kuinka kunnan
sosiaalihuollon palveluihin hakeudutaan.

Ystävällisin terveisin
Aki | Kela toimeentulotuki

Re: Mitä Kela hoitaa ja mitä kunnat? - Oikeasti

Kirjoittaja MuumienJuristi » 09 Helmi 2021, 14:54

Kela | toimeentulotuki kirjoitti:
09 Helmi 2021, 08:40
Hei!

Kela hoitaa perustoimeentulotuen täytäntöönpanon tekemällä tarvittaessa yhteistyötä kunnan kanssa esimerkiksi perusosan alentamiseen liittyen.

Ystävällisin terveisin
Niina | Kela toimeentulotuki

Kiitos vastauksesta.

On totta, että juurikin perusosan alentamisen kohdalla perustoimeentulotuen luonne Kelan ja kunnan yhteistyössä toteuttamana julkisena palveluna on selkeimmin havaittavissa.

Ottaen huomioon että perusosan alentaminen on tuen saajien näkökulmasta merkittävä heikennys heidän arjessa toimimisensa välttämättömiin perusedellytyksiin, olisi toivottavaa että Kela tiedottaisi alentamistilanteeseen joutuvien asiakkaidensa oikeuksista mahdollisimman totuudenmukaisesti, selkeästi ja ymmärrettävästi.

Miksi Kela ei perustoimeentulotuen täytäntöönpanosta vastaavana viranomaistahona tiedota selkeästi kunnan asemasta ja roolista, kun sellainen rooli nyt kunnalla nähtävästi sattuu olemaan? Asialla on todella paljon merkitystä, varsinkin jos asiakas saa kunnasta jotain sellaisia oikeuksia (esim. yksilötasoinen kokonaisharkinta, osallistumisoikeus oman sosiaalihuollon toteuttamiseen jne.) joita hän ei Kelasta voi saada.

Mikä on Kelan näkemys:

Saako perustoimeentulotukiasiakas kunnasta jotain sellaisia oikeuksia tai muuten perustoimeentulotukiasiansa hoitamiseen liittyviä hyötyjä, joita Kelan hoitaman etuuskäsittelyn puitteissa hänelle ei tarjota?

Re: Mitä Kela hoitaa ja mitä kunnat? - Oikeasti

Kirjoittaja Kela | toimeentulotuki » 09 Helmi 2021, 08:40

Hei!

Kela hoitaa perustoimeentulotuen täytäntöönpanon tekemällä tarvittaessa yhteistyötä kunnan kanssa esimerkiksi perusosan alentamiseen liittyen.

Ystävällisin terveisin
Niina | Kela toimeentulotuki

Re: Mitä Kela hoitaa ja mitä kunnat? - Oikeasti

Kirjoittaja todellakin » 05 Helmi 2021, 14:44

Kiitos tästä. Ei ole mullekaan koskaan Kelasta kerrottu, että kunta olisi mukana perustoimeentulotuessa. Aina vaan sanottu, että perustoimeentulotukea hoitaa Kela.

Pakko kai se on uskoa kun laissa asia on noin selkeästi esitetty.

Haluttais kuulla se Kelan vastaus tähän aloitukseen. Kait se nyt viranomaisen pitää osata asiakkaille selittää hoitamansa prosessin toiminta, toimijat ja toimijoiden roolit!

Re: Mitä Kela hoitaa ja mitä kunnat? - Oikeasti

Kirjoittaja Hoitoatuleetehostaa » 04 Helmi 2021, 01:45

Aivan mahtava kirjoitus, kiitos taas sinulle.


Kelan olisi korkea aika selvittää itselleen myös asiakkaan rooli ja asema perusttt-prosessissa.

Mitä Kela hoitaa ja mitä kunnat? - Oikeasti

Kirjoittaja MuumienJuristi » 03 Helmi 2021, 18:55

Miksi Kelan tiedotuksessa on jätetty vähintäänkin vähälle huomiolle se kiistaton tosiasia, että toimeentulotukilain nojalla perustoimeentulotuki on kahden viranomaistahon - Kelan ja kunnan - yhteistyössä toteuttama julkinen palvelu?

Täälläkin on oikein oma osionsa Kelan ja kunnan välistä roolinjakoa koskien mutta valitettavasti asia ei tule kokonaisuudessaan selvitetyksi - kuten nähtävästi luullaan - toteamalla ainoastaan: Kelan hoitaa perusttt:n, kunta ehkäisevän ja täydentävän.

2017 vuoden alusta voimaan astuneen toimeentulotukilain 4 § 3 momentti kuuluu:

"Kunnan ja Kansaneläkelaitoksen tulee tehdä yhteistyötä toimeentulotuen tarkoituksen toteuttamiseksi. Kansaneläkelaitoksen on tarvittaessa ohjattava ja neuvottava perustoimeentulotuen hakijaa kunnan sosiaalihuollon palveluihin hakeutumisessa. Kansaneläkelaitoksen ohjaamis- ja toimimisvelvollisuudesta, velvollisuudesta monialaiseen yhteistyöhön sekä kunnassa laadittavasta asiakassuunnitelmasta säädetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) 35, 39 ja 41 §:ssä."

Toinen huomionarvoinen lainkohta on perusosan alentamista koskeva toimeentulotukilain 10 §, jonka 2 momentti asettaa kunnalle velvoitteen laatia samaisen lainkohdan tarkoittama toimintasuunnitelma. Näin tulee toimia aina kun asiakkaan perusosaa on 10 §:n nojalla alennettu.

On näin ollen kiistatonta, että perustoimeentulotukiprosessissa on mukana ei ainoastaan Kela, vaan Kela ja kunta molemmat.

1. Mikä on Kelan näkemyksen mukaan Kelan etuuskäsittelijän (asiakkaalle satunnaisesti valikoituva ja alati vaihtuva, sosiaaliturvaetuutta koskevan päätöksen tekevä toimija) rooli perustoimeentulotuessa?

2. Mikä on Kelan näkemyksen mukaan kunnan sosiaalityöntekijän (asiakkaalle osoitettu omatyöntekijä, yksilökohtaisen kokonaisharkinnan edellyttämän pätevöityneen ammattityön ts. sosiaalityön suorittaja) rooli perustoimeentulotuessa?


Huomautettakoon vielä lopuksi, että nykyinen perustoimeentulotukijärjestelmä on ollut toiminnassa yli 4 vuotta.

Eikö Kelan olisi jo korkea aika selvittää etuuskäsittelijän rooli ja asema perusttt-prosessissa:
a) itselleen
b) yhteisesti ja koherentisti kunnan kanssa
jotta se voisi lopulta selittää sen
c) asiakkailleen?

Ylös