Retroaktivt stöd?

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är
[img] är AV
[flash] är AV
[url] är
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Retroaktivt stöd?

Re: Retroaktivt stöd?

av FPA | pensionsförmåner » 12 mar 2021, 09:51

Hej Henrica,

Tack för din fråga! Utkomststöd kan beviljas retroaktivt endast i undantagsfall och av särskilda skäl.
Sådana situationer är till exempel
- hot om vräkning
- skilsmässa/separation i familjen
- sjukhusvistelse

Du måste också motivera i ansökan varför du ansöker om utkomststöd retroaktivt. En ansökan som inkommer försenad över en vecka efter ansökningsmånadens slut betraktas som en retroaktiv ansökan. Det finns ingen specifik tidsgräns, utan det behöver motiveras vad skälen är till retroaktiv ansökan.

Trevlig fortsättning på våren!

Vänliga hälsningar

Linda FPA | Utkomststöd

Retroaktivt stöd?

av henricalindholm » 11 mar 2021, 10:47

Hej, är det möjligt att söka om utkomststöd retroaktivt? I så fall för hur lång tid?

Upp