Arbetslöshetsförmåner med deltidsjobb?

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är
[img] är AV
[flash] är AV
[url] är
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Arbetslöshetsförmåner med deltidsjobb?

Re: Arbetslöshetsförmåner med deltidsjobb?

av FPA | pensionsförmåner » 20 feb 2019, 14:24

Hej ninja19!

Tack för din fråga!

Kostnader för anskaffning av kontaktlinser utgör i regel inte sådana utgifter för hälso- och sjukvård som berättigar till grundläggande utkomststöd.

Om behovet av kontaktlinser beror på hälsoskäl, till exempel
en ögonsjukdom (afaki), ska du utreda möjligheterna att i första hand få kontaktlinser som en form av medicinsk rehabilitering.

Om det är uppenbart att glasögonens styrka försvagar din funktionsförmåga, kan du ge en utredning om behovet av kontaktlinser genom att
lämna in ett läkarutlåtande till FPA. Kostnaderna för kontaktlinsvätskor täcks med grunddelen.

Önskar dig en trevlig fortsättning på vintern.

Vänliga hälsningar

Christina
FPA | utkomststöd

Re: Arbetslöshetsförmåner med deltidsjobb?

av ninja19 » 19 feb 2019, 12:12

Hej! Tidigare har FPA frågat mig om glasögon, vilket jag inte har haft senaste åren bl.a pga. ekonomin. Gäller samma möjlighet till stöd för kontaktlinser? Dvs kan jag få ersättning för dem samt hur går jag till väga för att ansöka om ekonomiskt stöd för den saken? Eller gäller det endast glasögon?

Upp