Röda dagar

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är
[img] är AV
[flash] är AV
[url] är
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Röda dagar

Re: Röda dagar

av FPA | arbetslöshetsförmåner » 14 maj 2018, 12:58

Hej Hejsan!

Tack för din fråga.

Beloppet av din arbetslöshetsförmån minskar inte om din aktivitet trots de lediga röda dagarna ändå kan anses tillräcklig.

När du deltar i sysselsättningsfrämjande service eller annan av arbetskraftsmyndigheten (TE-byrån) ordnad service eller verksamhet som främjar förutsättningarna för sysselsättning, är din aktivitet tillräcklig när du under granskningsperioden på 65 utbetalningsdagar deltar i verksamheten minst 5 dagar. Ifall du under granskningsperioden inte deltagit 5 dagar i den avtalade verksamheten, sjunker dock beloppet av arbetslöshetsförmånen.

Du behöver alltså inte arbeta in de röda dagarna någon annan dag, ifall du under granskningsperioden ändå deltagit tillräckligt många dagar i den verksamhet du avtalat om med TE-byrån.

Vänliga hälsningar

Elisabeth | FPA arbetslöshetsförmåner

Röda dagar

av Hejsan » 12 maj 2018, 10:30

Hej! Om man får arbetsmarknadsstöd och deltar i verksamhet som avtalats med TE-byrån, och man då är ledig på röda dagar, måste de dagarna då arbetas in en annan dag?

Upp