studiestöd och moderskapsstöd

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är
[img] är AV
[flash] är AV
[url] är
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: studiestöd och moderskapsstöd

Re: studiestöd och moderskapsstöd

av FPA | barnfamiljer » 13 sep 2017, 12:40

Hej studieOmoderskap2017!

Tack för dina frågor.

1.
Då du lyfter studiestöd för 5 månader under 2017 är din årsinkomstgräns precis som du nämner 17.090,- euro. Årsinkomstgränsen räknas ut så att inkomsterna kan vara

- 660,- euro gånger så många månader du har studiestöd
- 1.970,- euro gånger månaderna utan studiestöd

Du kan ha inkomsterna när som helst under kalenderåret men de totala inkomsterna får inte överskrida årsinkomstgränsen.

Även föräldradagpenningen är sådan inkomst som beaktas i studiestödets inkomstkontroll. Om din totala inkomst, föräldradagpenningen medräknad, överskrider 17.090,- euro måste du återbetala studiestöd. Studiestöd för 2017 kan återbetalas frivilligt fram till slutet av maj 2018 för att höja inkomstgränsen.

2.
Föräldradagpenningen beräknas i vanliga fall enligt inkomsterna som fastställts i den senaste beskattningen. Dagpenningen kan beräknas enligt inkomsterna 6 månader genast före dagpenningperioden endast om din inkomstnivå stigit med minst 20 % jämfört med inkomsten som slagits fast i beskattningen, efter att den justerats med lönekoefficienten.

Om du ansöker om dagpenningen enligt de senaste 6 månaderna skall du be din arbetsgivare sända in löneuppgifterna till FPA. Arbetsgivaren kan sända in löneuppgifterna via e-tjänsten för arbetsgivare eller med blankett Y 17r (Anmälan om lön från arbetsgivare). Arbetsgivaren kan förete inkomsterna på dagen för de sex månaderna precis innan moderskapspenningperioden börjar eller för sex månader bakåt räknat från utgången av den senaste löneperioden. Om din moderskapspenningperiod börjar 30.9 meddelar din arbetsgivare alltså dina löneinkomster t.o.m. 29.9 eller t.o.m. den sista löneperiodens slut innan 30.9.

3.
Jag är inte säker på att jag förstår din tredje fråga, men jag ska försöka svara.

Föräldradagpenningen beräknas alltså enligt dina egna inkomster. Föräldradagpenningen är i allmänhet ca 70 % av lönen, men procentandelen är beroende på hur stora inkomster du har. De 56 första vardagarna av moderskapspenningperioden betalas dagpenningen förhöjd och är då i allmänhet ca 90 % av lönen.

Det belopp på dagpenningen du nämner, är 90 % av den löneinkomst du uppger (0,90 x 22.131,10 : 300).


Föräldradagpenning betalas för vardagar. Dagpenning betalas inte för söndagar eller söckenhelger (dagpenning betalas inte för ”röda” dagar i almanackan). Första betalningsraten är för 30 vardagar, därefter betalas dagpenningen i rater om 25 vardagar.

4.
Om du jobbar under föräldradagpenningperioden får du endast minimidagpenning för de dagar du är i arbete. Övriga dagar betalas dagpenningen uträknad enligt arbetsinkomsten. Om din dagpenning uträknad enligt arbetsinkomsterna blir 66,39 euro, betalas alltså detta belopp för de dagar du inte jobbar, men för dagarna i arbete får du endast minimibelopp. Minimibeloppet på dagpenningen 2017 är 23,73 euro/dag.

5.
Vissa arbetsgivare betalar lön under moderskapspenningperioden eller en del av den. Om arbetsgivarens betalar lön och i så fall för vilken tid, är beroende av kollektivavtalet, som är olika i olika branscher. Ifall arbetsgivaren betalar lön under moderskapspenningperioden har arbetsgivaren rätt att få dagpenningen från FPA för samma tid. Ifall du är i arbete under dagpenningperioden betalas ingen dagpenning till arbetsgivaren för de dagar du är i arbete, utan för dagarna i arbete får du själv dagpenningen till minimibelopp.

Ifall du ännu funderar på något är du välkommen att ringa FPA:s servicenummer 020 692 226 (barnfamiljsförmåner) eller 020 692 229 (studieförmåner).

Hälsningar

Elisabeth | FPA barnfamiljer

studiestöd och moderskapsstöd

av studieOmoderskap2017 » 12 sep 2017, 23:43

Hej
Jag studerar sjukskötare vid Novia från 2015 tills december 2018. Den här året fick jag studiestöd (studiepenning och bostadtillläg) från january-maj 2017. Jag avbryter studiestöd från september.2017 - maj 2018 på grund av graviditet så jag ska ta paus minst ett år från skolan och kanske ska börja igen i september 2018.

January-maj 2017 fick jag 5 månader stöd så inkomstsgränsen för hela året är 17 090 €. Det betyder också att jag får jobba 5*660 € + 7*1970€ under år 2017.

Min situation är att jag fick stöd från january-maj 2017 och hade deltidsarbetet och fick lön som 983,10€/ månad. Från juni- oktober jobbade jag som heltidsarbetagare så fick jag lön 2014,68€ /månad (lön brukar betalas en månad senare t.ex jag jobbade i september och fick lön i oktober)
Totalt min inkomst från januari – oktober är 14988,92 €, mindre än 17090 € inkomstsgränser även om månadsinkomst är större än 660 € och 1970 €.

Jag ska börja mammaledig i oktober men får moderskapspenning utbetald i november och december. (t.ex november + december är 3704 €)

Påverkar moderskapspenning till studiestöd?

Om moderskapspening räknas som inkomst också, totalt inkomst är mera än 17090€ så om jag behöver betala tillbaka studiestöd?
Om det inte räknas som inkomst, så det betyder att min inkomst är fortfarande under inkomstgränser.

Andra fråga:
Till exemple:
Min moderskapspening är från 30.9.2017- 06.02.2018
Inkomst av 6 månader före mammaledig räknas från maj till oktober eftersom jag jobbade t.ex i april och fick lön i maj och jobbade i september och fick betalning i oktober.
Ska jag lämna lönintyg från april till september (utbetalats maj-oktober) även om min mammledig börjar i slutet av september?

Tredje fråga:
De första 56 dagar får jag 66,39 € /vardag (baserad på mina inkomster) och utbetalningsperiod är 30.9.2017-3.11.2017.
Det är 30 vardagar och 5 söndagar.
Ska jag få 66,39 * 30 eller ska få bara 70% av mina årsinkomst (t.ex. 22131,10€)?

Fjärde fråga:
Min mammaledig börjar 30.9.2017 och jag ska jobba t.ex. 30.9, 2.10, 7.10, 9.10, 14.10 totalt 5 dagar och får lön för de där arbetesdagar (5 dagar). Utbetalningsperiod är från 30.9.2017-03.11.2017 och belopp av först 56 dagar är t.ex. 66,39 €/vardag och hela årsinkomst är 22131,10 € (efter att dra av försäkringspremieavdrag 1113,34 € redan)

Hur kommer mitt moderskapstöd att räknas för den här månaden?

Femte fråga:
¨Om du får lön under mammaledigheten betalar FPA moderskapspenningen till din arbetsgivare. ¨
Gäller det här bara om jag är hemma och får full lön, inte när jag arbetar t.ex 5 vardagar?

Tack

Upp