underhållsstöd

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är
[img] är AV
[flash] är AV
[url] är
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: underhållsstöd

Re: underhållsstöd

av FPA | barnfamiljer » 07 nov 2017, 13:38

Hej sven!

Tack för din fråga.

För att underhållsstöd ska kunna beviljas krävs att det finns ett underhållsavtal som uppgjorts av barnatillsyningsmannen och fastställts av kommunens socialvårdsbyrå eller alternativt, ifall föräldrarna inte kan komma överens om underhållet, ett domstolsbeslut där underhållsbidraget fastställs.

Vid fastställandet av underhållsbidraget beaktas bl.a. barnets behov av försörjning och föräldrarnas försörjningsförmåga. Vid bedömningen av föräldrarnas försörjningsförmåga beaktas deras ålder, arbetsförmåga, möjligheter att delta i förvärvsarbete, disponibla medel samt övrigt underhållsansvar. På basis av en helhetsbedömning kan man också komma fram till att föräldrarna inte har försörjningsförmåga och att underhållsbidrag av denna orsak inte kan fastställas för betalning.

FPA är alltså inte den myndighet som kan ta ställning till om underhållsbidrag skall fastställas eller inte. Därför råder jag dig att kontakta barnatillsyningsmannen i din hemkommun för att närmare reda ut situationen i er familj.

Vänliga hälsningar

Elisabeth | FPA barnfamiljer

underhållsstöd

av sven » 07 nov 2017, 11:29

Hej! om man har gemensam vårdnad, barnet är lika mycket hos båda föräldrarna, båda sköter själva om klädinskaffning, mat och delar på barnets räkningar osv.. Har ändå mamman rätt att få underhållsstöd eftersom addressen måste finnas hos den ena? (i detta fall hos modern.) tycker det är konstigt isåfall eftersom utgifterna i familjerna är lika.

Upp