Nätgymnasium och studiestöd

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är AV
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Nätgymnasium och studiestöd

Re: Nätgymnasium och studiestöd

av FPA | studiestöd » 23 apr 2018, 09:58

Hej bokmal!

Tack för din fråga.

Studiestöd kan beviljas för heltidsstudier. Gymnasiestudier är heltidsstudier när omfattningen enligt läroplanen sammanlagt uppgår till minst 75 kurser. Dessutom måste den studerande under en termin delta i minst 10 kurser eller 2 studentexamensprov.

Så länge din dotter bor hemma kan föräldrarnas inkomster påverka rätten till eller beloppet av studiestöd. Om hon flyttar till egen bostad påverkar föräldrarnas inkomster inte, eftersom hon är 18 år fyllda.

Handikappbidraget påverkar inte rätten till studiestöd.

Ifall din dotter inte uppfyller villkoren för att kunna få studiestöd, skulle jag råda er att utreda om hon eventuellt kunde få rehabiliteringspenning för sina studier. Rehabiliteringspenning för unga kan beviljas 16-19-åriga studerande, vars studieförmåga är försämrad p.g.a. sjukdom eller funktionsnedsättning och som behöver särskilda stödåtgärder för att kunna studera.

Du kan läsa mera om rehabiliteringspenning för unga och villkoren för denna här: www.fpa.fi/rehabiliteringspenning-for-unga

Ta gärna kontakt med FPA:s telefonservice för närmare genomgång av din dotters situation och hennes möjligheter att få ekonomiskt stöd för sina studier. Kom också ihåg att, eftersom din dotter är 18 år fyllda, behöver hon ge en skriftlig fullmakt till FPA ifall hon vill att du skall kunna få information om hennes personliga ärenden, såsom t.ex. ansökningar och beslut från FPA.

Vänliga hälsningar

Elisabeth | FPA studiestöd

Nätgymnasium och studiestöd

av bokmal » 21 apr 2018, 09:48

Min dotter är 18 år och studerar via nätgymnasium. Tyvärr sker studierna långsamt pga att hon sakta återhämtar sig från depression, dessutom ska hon få diagnosen ADD. Har hon någon möjlighet att få studiepenning när studierna går så långsamt? För tillfället bor hon hemma, hur är det om hon flyttar hemifrån?
Hon får från FPA handikappstöd, minsta summan, påverkar det?

Upp