Vilka stöd

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är AV
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Vilka stöd

Re: Vilka stöd

av FPA | studiestöd » 20 jun 2018, 14:32

Hej Iituliini!

Tack för din fråga.

Studiestöd
Barnbidrag betalas tills barnet fyller 17 år och därför kan, precis som du nämner, studiepenning beviljas tidigast från månaden efter att dottern fyllt 17. Studiestöd i form av statsgaranti för studielån kan beviljas en 16-åring som bor självständigt, beroende på föräldrarnas inkomster. Endast dina inkomster påverkar hennes studiestöd. Pappans inkomster påverkar inte, eftersom ni är skilda och dottern bor hos dig. Din sambos inkomster påverkar inte heller då ni inte är gifta.

När dottern fyller 17 kan hon också beviljas studiepenning, eftersom barnbidrag inte mera betalas. Rätten till studiepenningen och hur stor den är, är dock fortfarande beroende av dina inkomster.

Uppgift om de olika inkomstgränserna hittar du här: www.fpa.fi/web/sv/studiestod-foraldrarnas-inkomster

Allmänt bostadsbidrag
Så länge dottern är minderårig anses hon höra till förälderns hushåll och kan inte få allmänt bostadsbidrag för ett självständigt hushåll, om hon inte har så pass stora förvärvsinkomster eller andra jämförbara inkomster att hon kan anses försörja sig själv och själv stå för sina boendeutgifter. Studiestöd är en sådan med förvärvsinkomster jämförbar inkomst. Om din dotter har rätt att få studiestöd, kan hon således också beviljas allmänt bostadsbidrag. Dina inkomster påverkar inte det allmänna bostadsbidraget för dottern.

Vänliga hälsningar

Elisabeth | FPA studiestöd

Vilka stöd

av Iituliini » 19 jun 2018, 12:59

Hej
Min 16 åriga dotter är på väg att flytta till en annan ort för att studera på andra stadiet.
Vad kan hon söka för stöd? Det är väl någondera av bostadsbidrag eller studiestöd som hon inte har rätt till så länge hon har rätt till barnbidrag. Jag och hennes pappa bor skilt, hon är skriven hos mig. Tas bara mina inkomster i beaktandet eller också pappans? Jag har en sambo, hur är det med hans inkomster?

Upp