Studiestöd och ägande av skog

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är
[img] är AV
[flash] är AV
[url] är
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Studiestöd och ägande av skog

Re: Studiestöd och ägande av skog

av FPA | studiestöd » 25 mar 2019, 10:16

Hej Skogsagaren!

Tack för din fråga.

Studiestödet påverkas av den studerandes alla skattepliktiga inkomster (frånsett studiepenningen) under hela kalenderåret. Med skattepliktiga inkomster avses skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster enligt inkomstskattelagen. De skattepliktiga inkomsterna beaktas som inkomster för det år och till det belopp som Skatteförvaltningen meddelar FPA.

Kapitalinkomst av skogsbruk och värdet av leveransarbete är sådan inkomst för den studerande som påverkar studiestödet. Skogsinkomst beskattas för alla skogsägare fr.o.m. 2006 enligt inkomsten av virkesförsäljning. Inkomsten av virkesförsäljning är kapitalinkomst i beskattningen. Värdet av leveransarbete som utförts i samband med virkesförsäljningen är alltid förvärvsinkomst.

Också det allmänna bostadsbidraget kan påverkas. Inkomsten av skogsbruk beaktas som inkomst för den person som enligt beskattningsuppgifterna besitter skogen.

I samband med bostadsbidraget uppskattas inkomst av skogsbruk med stöd av 7 § 3 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen utifrån den fastställda genomsnittliga avkastningen per hektar. Det genomsnittliga avkastningsbeloppet fastställs årligen per kommun av skattestyrelsen. Inkomstbeloppet får man genom att multiplicera det genomsnittliga avkastningsbeloppet med skogsarealen.


Vänliga hälsingar


Elisabeth | FPA studiestöd

Studiestöd och ägande av skog

av Skogsagaren » 24 mar 2019, 03:16

Hej!

Jag har hört att man kan förlora sin rätt till studiestöd om man äger skog, är detta korrekt?

Jag skulle vilja ta över den skog som mina farföräldrar äger men undrar om det kommer att påverka mitt studiestöd vid studier vid yrkeshögskola eller universitet, samt bostadsbidrag.

Mvh,
Skogsägaren

Upp