Utbetalning av arbetsmarknadsstöd

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är AV
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Utbetalning av arbetsmarknadsstöd

Re: Utbetalning av arbetsmarknadsstöd

av FPA | arbetslöshetsförmåner » 14 jul 2017, 08:47

Hej AnnaKs

Tack för din fråga.
Menar du att du lämnat in anmälan om arbetslöshetstid, (blankett TT2r), eller har du haft arbete en tid och nu blivit arbetslös på nytt?

Ifall det är fråga om en helt ny period av arbetslöshet är den målsatta handläggningstiden tre veckor. Är det däremot fråga om att arbetslösheten fortsätter utan avbrott, är målsatta handläggningstiden en vecka.

Handläggningstiderna för ansökningar hittar du här: www.fpa.fi/web/handlaggningstid.

I båda fallen är förutsättningarna för att handläggningen skall kunna framskrida att ansökan är korrekt ifylld, att alla efterfrågade bilagor inlämnats, samt att arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) lämnat ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till FPA. Våra handläggare kontaktar den sökande ifall kompletterande information behövs.

Ifall du vill kontrollera i vilket skede handläggningen av din ansökan är, kan du logga in på e-tjänsten eller kontakta FPA:s telefonservice för stöd vid arbetslöshet på telefonnummer 020 692 230.

Vänliga hälsningar

Maria | FPA arbetslöshetsförmåner

Utbetalning av arbetsmarknadsstöd

av AnnaKs » 13 jul 2017, 22:46

Hur lång är behandlingstiden efter att man lämnat in alla bilagor, då man redan fått stödet en gång? Väntade första gången en månad och hoppas det är kortare nu.

Upp