Om att meddela FPA om arbetslöshetsförmån i väntan på besked

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är AV
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Om att meddela FPA om arbetslöshetsförmån i väntan på besked

Re: Om att meddela FPA om arbetslöshetsförmån i väntan på be

av FPA | arbetslöshetsförmåner » 26 sep 2018, 16:32

Hej YlvaLi!

Tack för din fråga.

Det låter märkligt att din klient skulle ha fått uppgift att meddelande om studieplats måste göras till FPA före ett visst datum för att kunna ansöka om nya förmåner. Här torde något missförstånd ha skett.

Jag råder dig därför att be din klient kontakta FPA:s telefonservice eller besöka sitt lokala FPA-kontor för genomgång av sin situation.

Vänliga hälsningar

Elisabeth | FPA arbetslöshetsförmåner

Om att meddela FPA om arbetslöshetsförmån i väntan på besked

av YlvaLi » 26 sep 2018, 10:25

Frågar för en klient i jobbet,

klienten har sökt studieplatser efter gemensam ansökan utan resultat. Hen har nu varit i kontakt med en skola och borde få veta om en vecka huruvida hen kan börja studera där, och hen är optimistisk.

Men: hen borde också meddela FPA idag (26.9) huruvida hen har en studieplats eller inte. Detta för att kunna ansöka om nya förmåner. Hen har alltså flyttat hit från en annan ort i år och därför har studierna blivit på hälft.

Borde hen meddela FPA om detta? Och i såna fall hur ifall det är så att hen får studieplatsen om en vecka?

Upp