Specificera tiden.

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är AV
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Specificera tiden.

Re: Specificera tiden.

av FPA | militärunderstöd » 20 jun 2018, 09:39

Hej alexanderdenstore!

Tack för din fråga.

Det som står på FPA:s hemsida är riktigt. Endast om du har hyrt bostaden åtminstone ca. 3 månader innan tjänstgöringen börjar kan bostadsunderstöd betalas för hyresbostad.

Om bostaden anskaffats senare kan bostadsunderstöd betalas endast om det finns sådana särskilda skäl, som framgår från FPA:s hemsida under rubriken Värnpliktiga som bor i hyresbostad.

Vänliga hälsningar

Elisabeth | FPA militärunderstöd

Specificera tiden.

av alexanderstore » 19 jun 2018, 10:52

Hej. När det står:
"FPA kan betala bostadsunderstöd för en hyresbostad endast om den värnpliktige själv bor stadigvarande i bostaden, dvs. har hyrt den åtminstone cirka 3 månader innan tjänstgöringen började."

Betyder det då ordagrant 3 månader före tjänstgöringen eller gäller också civiltjänstgörarens inskolningsperiod som jag uppfattat att är 28 dagar före tjänsten börjar. Kan man med andra ord säga 3 månader för tjänstgöringen eller 2 månader för skolningen börjar?

Tack!

Upp