Föpl

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är AV
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Föpl

Re: Föpl

av Hesus20182 » 24 jul 2018, 14:26

Tusen tack för snabbt och utförligt svar :)

Re: Föpl

av FPA | förmåner under sjukdomstid » 24 jul 2018, 12:40

Hej HesuS2018!

Tack för din intressanta fråga.

FöPL-sjukdagpenning betalas till FöPL-försäkrade företagare för en del av sjukdagpenningens självrisktid. Rätt till FöPL-dagpenning har en person som är arbetsoförmögen på det sätt som avses i sjukförsäkringslagen och som då arbetsoförmågan inträder har en gällande obligatorisk eller frivillig pensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare.

Enligt bestämmelserna i lagen om pension för företagare upphör försäkringen att gälla om det av ett meddelande av företagaren eller på basis av någon annan utredning framgår att företagaren har upphört med sin företagsverksamhet eller annars inte längre är försäkringsskyldig. Pensionsanstalten avslutar försäkringen om villkoren för försäkring inte längre uppfylls t.ex. på grund av en lång period av arbetsoförmåga.

FöPL-försäkringen kan avslutas dagen före arbetsoförmågans inträde.
FöPL-försäkringen måste gälla fram till dagen innan arbetsoförmågan började för att den försäkrade ska kunna få FöPL-dagpenning. Har du frågor angående din situation kan du vända dig till ditt försäkringsbolag.

Sjukdagpenning betalas på grund av en och samma sjukdom för högst 300 vardagar. Sjukdagpenningen för företagare bestäms utifrån den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen eller utifrån arbetsinkomsten under den senaste tiden. Om du redan under skatteåret haft en försäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL) eller enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) bestäms din sjukdagpenning enligt den FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst som pensionsanstalten fastställt.

Önskar dig en bra sommar!

Med vänlig hälsning
Linda FPA | förmåner under sjukdomstid

Föpl

av HesuS2018 » 24 jul 2018, 10:45

Hej, hur är det när en företagare blir långtidssjukskrivningen, räcker det att FöPL försäkringen är i kraft när sjukdomen inleds eller måste den vara i kraft under hela tiden man är sjukskriven trots att man då inte arbetar?

Och hur många dagar är det som FPA maximalet betalar ut i sjukdagpenning? Om sådan maxgräns finns?

Upp