handikappstöd

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är AV
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: handikappstöd

Re: handikappstöd

av FPA | förmåner under sjukdomstid » 23 mar 2018, 10:47

Hej antin,

Du kan ha rätt till handikappbidrag om din funktionsförmåga är nedsatt i minst ett år på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Din rätt till bidrag bedöms också enligt hur stor olägenhet funktionsnedsättningen eller sjukdomen medför eller hur mycket hjälp du behöver. Om du behöver hjälp bara med hushållsarbetet eller med att sköta ärenden kan du inte få handikappbidrag.

När man talar om hjälp med personliga aktiviteter i det dagliga livet menar man till exempel hjälp med att tvätta dig, klä av och på dig eller kommunicera med andra eller handledning och tillsyn. Du kan läsa mer på vår hemsida.

Retroaktiv ansökningstid för handikappbidrag för personer över 16 år är sex månader. Ansökan kan göras elektroniskt, eller på blankett EV256r. Till ansökan behövs läkarutlåtande C (högst sex månader gammalt) och utredningar över eventuella särskilda kostnader.

Jag önskar dig en trevlig fortsättning på vintern och den kommande våren!

Vänliga hälsningar
Tanja FPA | förmåner under sjukdomstid

handikappstöd

av antin » 22 mar 2018, 18:17

jag har har i februari 2018 fått veta att jag lider av melanom som spritt sig i kroppen, dvs kronisk cancer. Får nu behandling, och jobbar delvis. I vilket skede kan jag anhålla om handikapp-stöd från fpa och vilka intyg krävs för denna ansökan.

Upp