Pesnion och förvärvsinkomster

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är AV
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Pesnion och förvärvsinkomster

Re: Pesnion och förvärvsinkomster

av FPA | pensionsförmåner » 09 aug 2018, 10:26

Hej Norskfinne!

Tack för din fråga.

Arbetspensionsanstalterna betalar ut arbetspension som du tjänat in genom arbete och företagarverksamhet. Om du har bott eller arbetat i något annat land än Finland kan du få pension från utlandet.

Om du har ålderspension kan du arbeta så mycket som du vill. Lönen påverkar inte den pension som redan betalas till dig. Men på dina inkomster betalar du skatt. Om man utför arbete när man har ålderspension ökar arbetspensionen

Du kan ansöka om pensioner från FPA om dina andra pensioner och ersättningar inte överstiger inkomstgränsen för folkpension eller garantipension eller om du inte alls har tjänat in arbetspension.

Garantipensionen minskas inte av förvärvsinkomster, men alla övriga pensioner från Finland och från utlandet minskar garantipensionen. Garantipensionen garanterar en minimipension (775,27 euro/månad) för en person som är bosatt i Finland, om personens alla pensioner före skatt totalt uppgår till högst 768,59 euro/månad.

Garantipension kan beviljas om man har någon av följande pensioner:

- ålderspension eller förtida ålderspension
- sjukpension enligt folkpensionslagen
- full invalidpension enligt lagen om pension för arbetstagare eller annan motsvarande full sjukpension på grundval av ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande
- fortlöpande olycksfallspension, livränta, sjukpension eller sådan ersättning för inkomstbortfall som betalas när ett år har förflutit från en trafikskada och vilka beviljas på grundval av full arbetsoförmåga enligt den lagstadgade olycksfallsförsäkringen, lagen om olycksfall i militärtjänst, trafikförsäkringslagstiftningen eller lagen om skada, ådragen i militärtjänst avträdelsestöd för lantbruksföretagare.

Ha en bra fortsättning på dagen!

Hälsningar

Linda FPA | pensionsförmåner

Pesnion och förvärvsinkomster

av norskfinne » 08 aug 2018, 21:24

Hej

Jag är finländsk medborgare men ursprungligen från Norge. Numera bor jag på Åland och har fylld 65 år och eftersom jag förstår, kan jag redan ansöka om pension från Finland. Eftersom jag har jobbat och fortfarande jobbar som frilans illustratör tror jag inte att jag har rätt på annan pension än garantipensionen - och eftersom jag alltså fortsätter att jobba som illustratör har jag tänkt att då är det ju ingen idé att ansöka om ålderspension eftersom jag har förvärvsinkomster som långt övergår garantipensionen. Men nu läste jag genom lite information och där står det att förvärvsinkomster inte minskar på pensionen. Kan det här stämma?
Självklart vore det ju bra med en liten och säker extrainkomst eftersom mina vanliga inkomster ju varierar en del - och eftersom huvuddelen av mine inkomster kommer från media, vet man ju aldrig när dom kan ta slut.
Stämmer alltså det här och borde jag alltså ansöka om garantipension?
Jag har inga privata pensionsordningar heller.

Upp