Pension från Tyskland

Besvara


Den här frågan är till för att förebygga automatiska registreringar.

BBCode är AV
Smilies är AV

Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Pension från Tyskland

Re: Pension från Tyskland

av FPA | pensionsförmåner » 14 nov 2018, 12:38

Hej Kea!

Tack för din fråga. Om du har bott eller arbetat utomlands kan du ha rätt till pension därifrån. Pension från utlandet får man i regel endast på basis av arbete.

När du ansöker om pension från ett EU- eller EES-land eller Schweiz deltar flera pensionsanstalter i handläggningen av ansökan. Varje pensionsanstalt begär de tilläggsutredningar som behövs av de andra pensionsanstalterna och fattar ett beslut om pensionen. Pensionsanstalterna skickar uppgifterna om pensionsbesluten till det så kallade förbindelseorganet, som har till uppgift att se till att uppgifterna förmedlas vidare. Förbindelseorganet håller också dig informerad om hur handläggningen av pensionsärendet framskrider. Om du bor i Finland fungerar Pensionsskyddscentralen som förbindelseorgan.

Ifall du har frågor om pensionen kan du kontakta Pensionsskyddscentralen här.


Vänliga hälsningar
Linda FPA | pensionsförmåner

Pension från Tyskland

av Kea » 13 nov 2018, 15:21

Jag bodde och arbetade i Tyskland 1970-71 och 1980-81. Resten av min arbetskarriär i Finland. Kan jag får pension från Tyskland för tiden jag arbetade där?

Upp