Indrivning av och befrielse från betalning av borgensfordran på studielån

Fråga om indrivning av borgensfordran då FPA har betalat ditt studielån till banken. Hur får du hjälp med betalningen om du är arbetsoförmögen en längre tid?

Moderator: FPA | indrivning

  • Trådar
    Aktivitet
    Senaste inlägget