Keskustelualue Aktiivisuus Uusin viesti
Fråga om stöd för barnfamiljer
Hur lång är pappaledigheten? Hur räknar man ut moderskapspenningens belopp? Fråga och få svar.
Valvoja: FPA | barnfamiljer
Alueet: Stöd till barnets mamma, Stöd till barnets pappa, Barnavårdsstöd, Moderskapsunderstöd, Underhållstöd, Bostadsbidrag för barnfamiljer
345 Aiheet
894 Viestit
Kirjoittaja FPA | barnfamiljer Näytä uusin viesti, Keskustelualue Fråga om stöd för barnfamiljer
25 Syys 2018, 15:19
Fråga om stöd för studerande
Kan du få studiestöd? eller skolresestöd? Fråga oss!
Valvoja: FPA | studiestöd
Alueet: Studiestöd till högskolestuderande, Studiestöd för studerande på andra stadiet, Studiestöd och inkomster, Skolresestöd, Övriga frågor studieförmåner
541 Aiheet
1276 Viestit
Kirjoittaja KajGustaf Näytä uusin viesti, Keskustelualue Fråga om stöd för studerande
26 Syys 2018, 10:40
Fråga om arbetslöshetsförmåner
När ska en ansökan lämnas in? Är det möjligt att också få bostadsbidrag?
Valvoja: FPA | arbetslöshetsförmåner
Alueet: Söka arbetslöshetsförmåner, Arbetslöshetsförmåner och inkomster, Arbetslöshetsförmåner och aktiveringsmodellen, Förändringar under arbetslöshetstiden, Arbetslöshetsförmåner och sysselsättningsfrämjande service, Bostadsbidrag under arbetslöshetstid
95 Aiheet
225 Viestit
Kirjoittaja YlvaLi Näytä uusin viesti, Keskustelualue Fråga om arbetslöshetsförmåner
26 Syys 2018, 10:25
Fråga om militärunderstöd
När ska ansökan lämnas in? Vem kan få militärunderstöd? Vilka utgifter ersätter militärunderstödet?
Valvoja: FPA | militärunderstöd
Alueet: Militärunderstöd till värnpliktiga, Militärunderstöd när tjänstgöringen upphör, Stöd för boende under tjänstgöringstiden
11 Aiheet
25 Viestit
Kirjoittaja FPA | militärunderstöd Näytä uusin viesti, Keskustelualue Fråga om militärunderstöd
10 Heinä 2018, 14:48
Fråga om förmåner under sjukdomstid
Vilka stöd kan man få medan man är sjuk? Hurdana ersättningar för sjukvårdskostnader kan man få? Fråga oss.
Valvoja: FPA | förmåner under sjukdomstid
Alueet: Utkomst under sjukdomstid, Stöd för sjukdomskostnader, Rehabilitering och stöd i vardagen, När barn är sjuka
111 Aiheet
262 Viestit
Kirjoittaja FPA | förmåner under sjukdomstid Näytä uusin viesti, Keskustelualue Fråga om förmåner under sjukdomstid
24 Syys 2018, 14:14
Fråga om pensionsförmåner
Hur söker man pension? Kan man få bostadsbidrag? Fråga oss.
Valvoja: FPA | pensionsförmåner
Alueet: Söka pension, Efter anhörigs död, Bostadsbidrag för pensionärer, Fråga om andra FPA-förmåner för pensionärer
107 Aiheet
264 Viestit
Kirjoittaja FPA | pensionsförmåner Näytä uusin viesti, Keskustelualue Fråga om pensionsförmåner
17 Syys 2018, 14:20
Fråga om utkomststöd
När kan jag få grundläggande utkomststöd? Hur ansöker man om grundläggande utkomststöd?
Valvoja: FPA | utkomststöd
Alueet: Ansökan om utkomststöd, Vilka utgifter täcker utkomststödet?, När utbetalas utkomststödet, Vad sköter FPA och vad sköter kommunen
54 Aiheet
143 Viestit
Kirjoittaja FPA | utkomststöd Näytä uusin viesti, Keskustelualue Fråga om utkomststöd
14 Syys 2018, 14:52
Fråga om indrivning
Hurdana möjligheter till avbetalning finns det? Fråga oss hur du kan komma överens om betalningsarrangemang.
Valvoja: FPA | indrivning
Alueet: Återkrav av förmåner, Indrivning av och befrielse från betalning av underhållsbidrag, Indrivning av och befrielse från betalning av borgensfordran på studielån
5 Aiheet
7 Viestit
Kirjoittaja FPA | indrivning Näytä uusin viesti, Keskustelualue Fråga om indrivning
20 Heinä 2018, 08:34