Keskustelualue Aktiivisuus Uusin viesti
Fråga om stöd för barnfamiljer
Hur lång är pappaledigheten? Hur räknar man ut moderskapspenningens belopp? Fråga och få svar.
Valvoja: FPA | barnfamiljer
Alueet: Stöd till barnets mamma, Stöd till barnets pappa, Barnavårdsstöd, Moderskapsunderstöd, Underhållstöd, Bostadsbidrag för barnfamiljer
406 Aiheet
1045 Viestit
Kirjoittaja FPA | barnfamiljer Näytä uusin viesti, Keskustelualue Fråga om stöd för barnfamiljer
21 Touko 2019, 10:49
Fråga om stöd för studerande
Kan du få studiestöd? eller skolresestöd? Fråga oss!
Valvoja: FPA | studiestöd
Alueet: Studiestöd till högskolestuderande, Studiestöd för studerande på andra stadiet, Studiestöd och inkomster, Skolresestöd, Övriga frågor studieförmåner
641 Aiheet
1501 Viestit
Kirjoittaja FPA | studiestöd Näytä uusin viesti, Keskustelualue Fråga om stöd för studerande
21 Touko 2019, 10:23
Fråga om arbetslöshetsförmåner
När ska en ansökan lämnas in? Är det möjligt att också få bostadsbidrag?
Valvoja: FPA | arbetslöshetsförmåner
Alueet: Söka arbetslöshetsförmåner, Arbetslöshetsförmåner och inkomster, Arbetslöshetsförmåner och aktiveringsmodellen, Förändringar under arbetslöshetstiden, Arbetslöshetsförmåner och sysselsättningsfrämjande service, Bostadsbidrag under arbetslöshetstid
127 Aiheet
309 Viestit
Kirjoittaja FPA | arbetslöshetsförmåner Näytä uusin viesti, Keskustelualue Fråga om arbetslöshetsförmåner
20 Touko 2019, 14:38
Fråga om militärunderstöd
När ska ansökan lämnas in? Vem kan få militärunderstöd? Vilka utgifter ersätter militärunderstödet?
Valvoja: FPA | militärunderstöd
Alueet: Militärunderstöd till värnpliktiga, Militärunderstöd när tjänstgöringen upphör, Stöd för boende under tjänstgöringstiden
15 Aiheet
33 Viestit
Kirjoittaja FPA | militärunderstöd Näytä uusin viesti, Keskustelualue Fråga om militärunderstöd
28 Tammi 2019, 11:57
Fråga om förmåner under sjukdomstid
Vilka stöd kan man få medan man är sjuk? Hurdana ersättningar för sjukvårdskostnader kan man få? Fråga oss.
Valvoja: FPA | förmåner under sjukdomstid
Alueet: Utkomst under sjukdomstid, Stöd för sjukdomskostnader, Rehabilitering och stöd i vardagen, När barn är sjuka
136 Aiheet
340 Viestit
Kirjoittaja FPA | förmåner under sjukdomstid Näytä uusin viesti, Keskustelualue Fråga om förmåner under sjukdomstid
10 Touko 2019, 11:02
Fråga om pensionsförmåner
Hur söker man pension? Kan man få bostadsbidrag? Fråga oss.
Valvoja: FPA | pensionsförmåner
Alueet: Söka pension, Efter anhörigs död, Bostadsbidrag för pensionärer, Fråga om andra FPA-förmåner för pensionärer
130 Aiheet
316 Viestit
Kirjoittaja FPA | pensionsförmåner Näytä uusin viesti, Keskustelualue Fråga om pensionsförmåner
16 Touko 2019, 09:36
Fråga om utkomststöd
När kan jag få grundläggande utkomststöd? Hur ansöker man om grundläggande utkomststöd?
Valvoja: FPA | utkomststöd
Alueet: Ansökan om utkomststöd, Vilka utgifter täcker utkomststödet?, När utbetalas utkomststödet, Vad sköter FPA och vad sköter kommunen
67 Aiheet
177 Viestit
Kirjoittaja FPA | utkomststöd Näytä uusin viesti, Keskustelualue Fråga om utkomststöd
13 Maalis 2019, 15:01
Fråga om indrivning
Hurdana möjligheter till avbetalning finns det? Fråga oss hur du kan komma överens om betalningsarrangemang.
Valvoja: FPA | indrivning
Alueet: Återkrav av förmåner, Indrivning av och befrielse från betalning av underhållsbidrag, Indrivning av och befrielse från betalning av borgensfordran på studielån
7 Aiheet
11 Viestit
Kirjoittaja FPA | indrivning Näytä uusin viesti, Keskustelualue Fråga om indrivning
25 Huhti 2019, 07:58
Fråga om internationella situationer │ Ask about international situations
Hur inverkar flyttning till eller från Finland på rätten till förmåner från FPA? Upphör utbetalningen av förmåner om man flyttar utomlands? När får den som flyttat till Finland rätt till förmåner? │ How does a move to or from Finland affect the entitlement to benefits from Kela? Will the payment of benefits end in case of a move abroad? When does entitlement to benefits start for persons who have moved to Finland?
Valvoja: FPA | internationella ärenden
Alueet: På väg till Finland │ Coming to Finland, På väg utomlands och bosättning utomlands │ Going abroad and residence abroad
13 Aiheet
30 Viestit
Kirjoittaja alexandra111 Näytä uusin viesti, Keskustelualue Fråga om internationella situationer │ Ask about international situations
22 Touko 2019, 12:37