Keskustelualue Aktiivisuus Uusin viesti
Fråga om stöd för barnfamiljer
Hur lång är pappaledigheten? Hur räknar man ut moderskapspenningens belopp? Fråga och få svar.
Valvoja: FPA | barnfamiljer
Alueet: Stöd till barnets mamma, Stöd till barnets pappa, Barnavårdsstöd, Moderskapsunderstöd, Underhållstöd, Bostadsbidrag för barnfamiljer
358 Aiheet
922 Viestit
Kirjoittaja FPA | barnfamiljer Näytä uusin viesti, Keskustelualue Fråga om stöd för barnfamiljer
05 Marras 2018, 10:15
Fråga om stöd för studerande
Kan du få studiestöd? eller skolresestöd? Fråga oss!
Valvoja: FPA | studiestöd
Alueet: Studiestöd till högskolestuderande, Studiestöd för studerande på andra stadiet, Studiestöd och inkomster, Skolresestöd, Övriga frågor studieförmåner
563 Aiheet
1325 Viestit
Kirjoittaja FPA | studiestöd Näytä uusin viesti, Keskustelualue Fråga om stöd för studerande
09 Marras 2018, 10:14
Fråga om arbetslöshetsförmåner
När ska en ansökan lämnas in? Är det möjligt att också få bostadsbidrag?
Valvoja: FPA | arbetslöshetsförmåner
Alueet: Söka arbetslöshetsförmåner, Arbetslöshetsförmåner och inkomster, Arbetslöshetsförmåner och aktiveringsmodellen, Förändringar under arbetslöshetstiden, Arbetslöshetsförmåner och sysselsättningsfrämjande service, Bostadsbidrag under arbetslöshetstid
103 Aiheet
249 Viestit
Kirjoittaja FPA | studiestöd Näytä uusin viesti, Keskustelualue Fråga om arbetslöshetsförmåner
24 Loka 2018, 13:57
Fråga om militärunderstöd
När ska ansökan lämnas in? Vem kan få militärunderstöd? Vilka utgifter ersätter militärunderstödet?
Valvoja: FPA | militärunderstöd
Alueet: Militärunderstöd till värnpliktiga, Militärunderstöd när tjänstgöringen upphör, Stöd för boende under tjänstgöringstiden
11 Aiheet
25 Viestit
Kirjoittaja FPA | militärunderstöd Näytä uusin viesti, Keskustelualue Fråga om militärunderstöd
10 Heinä 2018, 13:48
Fråga om förmåner under sjukdomstid
Vilka stöd kan man få medan man är sjuk? Hurdana ersättningar för sjukvårdskostnader kan man få? Fråga oss.
Valvoja: FPA | förmåner under sjukdomstid
Alueet: Utkomst under sjukdomstid, Stöd för sjukdomskostnader, Rehabilitering och stöd i vardagen, När barn är sjuka
119 Aiheet
290 Viestit
Kirjoittaja Karlsson Näytä uusin viesti, Keskustelualue Fråga om förmåner under sjukdomstid
12 Marras 2018, 10:36
Fråga om pensionsförmåner
Hur söker man pension? Kan man få bostadsbidrag? Fråga oss.
Valvoja: FPA | pensionsförmåner
Alueet: Söka pension, Efter anhörigs död, Bostadsbidrag för pensionärer, Fråga om andra FPA-förmåner för pensionärer
112 Aiheet
274 Viestit
Kirjoittaja FPA | pensionsförmåner Näytä uusin viesti, Keskustelualue Fråga om pensionsförmåner
06 Marras 2018, 13:20
Fråga om utkomststöd
När kan jag få grundläggande utkomststöd? Hur ansöker man om grundläggande utkomststöd?
Valvoja: FPA | utkomststöd
Alueet: Ansökan om utkomststöd, Vilka utgifter täcker utkomststödet?, När utbetalas utkomststödet, Vad sköter FPA och vad sköter kommunen
60 Aiheet
159 Viestit
Kirjoittaja FPA | utkomststöd Näytä uusin viesti, Keskustelualue Fråga om utkomststöd
22 Loka 2018, 14:05
Fråga om indrivning
Hurdana möjligheter till avbetalning finns det? Fråga oss hur du kan komma överens om betalningsarrangemang.
Valvoja: FPA | indrivning
Alueet: Återkrav av förmåner, Indrivning av och befrielse från betalning av underhållsbidrag, Indrivning av och befrielse från betalning av borgensfordran på studielån
6 Aiheet
9 Viestit
Kirjoittaja FPA | indrivning Näytä uusin viesti, Keskustelualue Fråga om indrivning
11 Loka 2018, 07:21